Tips til nakkehovedpine

Tips til nakkehovedpine
Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

Akutte hovedpiner i nakken og baghovedet kan tit lindres ved at behandle de tre sensoriske nerver som forsyner området.
Det drejer sig om nerverne occipitalis major, occipitalis minor og auricularis magnus. De dannes fra plexus cervicalis (C2 og C3), løber gennem nakkemuskulaturen, op over kraniekanten og videre op mod issen.
Disse nerver er ofte involveret ved hovedpine, som tegn på en forstyrrelse i innervationen fra de øverste nakkesegmenter. Det kan skyldes lokal overbelastning fra led eller spændte muskler, eller stimulation fra forbundne nerver (bl.a. phrenicus, accessorius og vagus).

Palpering og massage
De tre nerver kan palperes der hvor de passerer henover kraniekanten. Her findes som regel en lille tydelig fure i knoglen. Graden af palpationsømhed fortæller noget om i hvilket omfang nerverne er irriterede. Man kan nedsætte nervernes fyringsaktivitet - og dermed hovedpinesmerterne - ved at massere nerverne blidt. Start ved kraniekanten og arbejd op over baghovedet i nervernes forløb (se fig. 1).

Sensoriske nerver

Figur 1: De tre sensoriske nerver på baghovedet

Zoneterapi
Yderligere smertelindring kan opnås ved at arbejde med reflekspunkter for nerverne på fødderne. Start med en grundig behandling af den øverste del af nakkezonen svarende til nervernes udspring fra C2-C3. Fortsæt så med de egentlige nervepunkter, der findes som vist på fig. 2. Man kan enten bruge almindelig zoneterapiteknik på punkterne, eller nerverefleksologi teknikken hvor man holder et statisk tryk så længe punktet er ømt, dog max 15 sekunder.

Nervereflekspunkter

Figur 2: Nervereflekspunkter

Nr. Nerve Reflekspunkt Trykretning
1 N. Occipitalis major Basis af storetåens yderstykke, medialt for storetåens bøjesene 45 grader fra plantart mod dorsalt og fra proximalt mod distalt
2 N. Occipitalis minor Basis af storetåens yderstykke, lateralt for storetåens bøjesene 45 grader fra plantart mod dorsalt og fra proximalt mod distalt
3 N. Auricularis magnus Midtvejs på storetåens grundstykke, på det plantar-laterale hjørne 45 grader fra plantart mod dorsalt og fra lateralt mod medialt

Disse enkle teknikker giver ofte en forbløffende hurtig lettelse. Det er naturligvis en akut symptomatisk behandling, der hvis man ønsker blivende resultater skal følges op med en grundig gennemgang af alle de forhold der kunne tænkes at bidrage til at hovedpinen har udviklet sig.

Ved hovedpiner i pande og tinding skal man have fat i andre nerver, bl.a. trigeminus og dens udløbere. Mere info herom kan findes i andre af vores artikler og på kurset "Rundt om: Hovedpine og migræne"


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk