Ortho-bionomi som støtte for zoneterapien

 
Af Klaus Weber, Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Februar 2006

Ortho-bionomi, som er en videreudvikling af osteopatien, har indenfor de seneste 20 år vist sig at være en værdifuld støtteteknik til zoneterapien. Metoden er en del af zoneterapiuddannelsen på Hanne Marquardts skole i Tyskland. Begge metoder er gode alene, men kombinationen er mere end dobbelt så effektiv, udtaler den tyske læge og underviser i ortho-bionomi Klaus Weber som i maj måned for første gang underviser zoneterapeuter i Danmark. Artiklen her er baseret på et interview med Klaus Weber af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen.

Hvad kan ortho-bionomien tilføre til zoneterapien?

  1. Ortho-bionomi giver en ekstra vinkel til hvordan zoner og zoneområder kan behandles.
  2. Ortho-bionomi tilbyder enkle principper til at arbejde med lokale strukturelle problemer, der så igen påvirker refleks-punkterne.
  3. Ortho-bionomien understreger en helhedsorienteret tilgang til behandlingen. Det gør det muligt at forstå hvordan en udbredt holdningsmæssig vane kan påvirke zoner i foden.
  4. Den brede vifte af ortho-bionomiske teknikker inkluderer en specifik refleksmetode, hvor man arbejder med neurolymfatiske trykpunkter (efter Chapman og Goodheart), som også kendes i osteopatien og i kinesiologien.

Under vores kurser i Danmark får man mulighed for på sin egen krop at føle disse ortho-bionomiske tilføjelser til zoneterapien.

Du har en interessant betragtning om nutidens zoneterapi klienter?
”Ja, jeg mener at vi som behandlere må være opmærksomme på at tilpasse vores behandlinger til de stadige ændringer i levevis.
De fleste zoneterapimetoder er udviklet omkring teknikker der har tendens til at stimulere, måske endda irritere det behandlede område. Herved udløses en reflektorisk reaktion fra den fysiske struktur der repræsenteres af den givne reflekszone.
Gennem de seneste 15-20 år er der sket en vigtig udvikling. Flere og flere patienter viser sig at være over-stressede (af den daglige påvirkning af sanseorganerne med lyd, visuelle inputs, osv.) og have svært ved at kapere de klassiske zoneterapi teknikker. Den intensive til tider smertefulde stimulation af reflexzonerne overbebyrder et allerede overbelastet sympatisk nervesystem.
Ortho-bionomien arbejder især med det parasympatiske nervesystem på en afslappende og på samme tid helt specifik måde. Husk på at den fysiske regeneration af kroppens forskellige væv hovedsageligt sker i den parasympatiske tilstand af selvregulation”

Hvad er Ortho-bionomi?
”Nogenlunde kort fortalt kan man sige at Ortho-bionomi er en videreudvikling af osteopatien. Den omfatter blid manuel behandling af led og senestrukturer kombineret med dybtgående arbejde med kropsenergierne.
De fleste teknikker indenfor manuelle terapiformer er baseret på refleks-mekanismer. Det kan være med hovedvægten lagt på det strukturelle som f.eks kiropraktikken eller på de egentlige refleksvirkninger som vi ser det i arbejdet med fodzoner. Men alle manuelle terapier afhænger af kroppens evne til reflektoriske reaktioner på behandlingen.

Selvom ortho-bionomien anvender specifikke teknikker, er den ikke defineret af disse. En egentlig definition er snarere indeholdt i ortho-bionomiens grundprincipper, som understreger den nænsomme og respektfulde tilgang til kroppen i behandlingen:

  1. Hver eneste berøring eller bevægelse skal føles behagelig for patienten.
  2. Overdriv de mønstre du finder.
  3. Respekter altid tilbagemeldinger fra patienten. Han/hende er den eneste der ved hvad der er bedst for vedkommende.
  4. Mindre er mere. Den terapeutiske impuls skal være klar, præcis og simpel, og patienten skal have tid nok til at ”fordøje” impulsen.
  5. Afstå fra på forhånd at definere behandlingens udbytte – hvilket ofte er svært for en velmenende terapeut.
  6. Terapeuten skal altid selv føle sig fysisk og psykisk veltilpas under behandlingen.”

Mener du at vores kropsholdning kan påvirke fodzonerne?
”For meget stillesiddende arbejde ved computere og bag bilrat belaster ryggen og kan udløse sammentrækninger i en muskulær kæde, der kan føre til kronisk overbelastning af achillessenen. Dette giver belastning af ankelledet, hælknoglen og sener og fascier under foden. Lokale strukturelle problemer kan altså medføre vævsforandringer, som kan fejlfortolkes som aktive reflekspunkter. Et godt eksempel er fodzonen for milten. Den er meget ofte øm og belastet selvom der tilsyneladende ikke er nogle problemer der kan tilskrives milten. Den egentlige grund til ømhed i ”miltområdet” kan være at der er problemer med et led mellem fodens knogler beliggende netop her.
Ortho-bionomi giver nogle teknikker til behandling af disse muskelkæder med både reflekspunkter og strukturelt arbejde.”

I arbejder med nogle spændende kombinationsgreb især ved rygproblemer?
”Ja, vi har udviklet en teknik hvor ortho-bionomi- og zoneterapigreb anvendes på en gang.
Patienten ligger på maven, man palperer og udspørger sig frem til det smertefulde sted i ryggen og finder samme smertefulde sted på fodens rygzone. Ud fra tilbagemeldinger fra patienten finder man de præcise steder og så holder man på begge punkter på en gang, eller man masserer rygzonen på foden stille og roligt. Patienten vil føle stimuleringen kraftigere når begge greb kombineres.”
 Kombinationsgreb, hvor et smertefuldt sted ryggen forbindes med den tilsvarende fodzone

Inden vi afslutter interviewet må vi høre lidt om dig og Michaela Wiese.
”Michaela og jeg danner par både i undervisningen og privat. Michaela har en Ortho-bionomi praksis her i Rottenburg i Sydtyskland, hvor vi bor og også underviser.
Jeg har en almen lægepraksis i byen og har derudover et travlt skema med forskellige efteruddannelseskurser for læger og med undervisning i Ortho-bionomi flere forskellige steder i Tyskland og i udlandet. Jeg er uddannet i Ortho-bionomi i USA og tager stadig jævnligt på kurser i USA. Vi underviser på engelsk.
Vi glæder os til at besøge Danmark og til at møde danske zoneterapeuter som vi igennem Hanne Marquardt har fået et meget godt indtryk af. Vi ved at det faglige niveau er et af de bedste i Europa.”
 


Klaus G. Weber og Michaela Wiese

Du kan læse mere på www.ortho-bionomy.de (på tysk)


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk