Hvad kan vi bruge tandzonerne til?


Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Juni 2002

Hanne Marquardt er en af de få zoneterapeuter, som i detaljer har studeret og anvendt tandzonerne på fødderne. Til september får danske zoneterapeuter endnu en chance for at nyde godt af hendes usædvanlige evner som underviser. Et af emnerne på seminarene handler om tænder og tandzoner og hvordan vi kan udnytte sammenhængene. Det kigger vi nærmere på i denne artikel.

Tænderne udgør et spejlbillede af hele kroppen - et såkaldt mikrosystem. Det er en velkendt antagelse, som falder helt i tråd med nyere holografiske opfattelser af samspillet mellem kroppens dele (se evt. artikel om ECIWO-biologi i Zoneterapeuten nr. 6, 2000, side14-16).
I Tyskland har Dr. Fritz Kramer opstillet et skema der samenfatter forbindelserne mellem de enkelte tænder og organer, rygmarvssegmenter, led, sanseorganer, kirtler, mv. Skemaet som er velkendt af mange danske zoneterapeuter er udarbejdet på baggrund af elektro-akupunktur målinger foretaget af Fritz Kramer og Reinhold Voll.
Vi har oversat Fritz Kramers tandskema til dansk. Det kan downloades her: Tandskema (PDF-format 33 Kb)

Sammenhængen illustreres også i Hanne Marquardts formlighedsprincip, nemlig det forhold at kropsdele med sammenlignelige former også har en energetisk sammenhæng, der kan udnyttes terapeutisk. F.eks kæbeled - hofteled, skulderblad - hofteben og i denne sammenhæng tænder - tæer.

Ifølge Hanne Marquardt er det også nyttigt at søge sammenhængene i sproget og i dette tilfælde er det påfaldende hvor ens udtale/stavemåde er for tæer og tænder på forskellige sprog (de har samme rødder!):

dansk: tænder - tæer
engelsk: tooth - toe
tysk: zahn - zehe
fransk: dent - doit

I zoneterapien findes en direkte forbindelse, der kan bruges terapeutisk. Tandproblemer kan behandles via tæerne. At det også er muligt at påvirke resten af kroppen via tandzonerne er for de fleste et mindre udforsket område.

Tandzonerne ifølge Hanne Marquardt
Zonerne for tænder omfatter hele den funktionelle enhed, dvs. selve tandvævet, tandroden, den tilhørende del af kæbens knoglevæv, og tandkødet samt blod- og nerveforsyningen. Derfor er tandzonerne relativt store og strækker sig hele vejen rundt om tæernes grund- og mellemstykker.
Af og til finder man at zonerne kan strække sig helt ud til tæernes grundled.

  • tænderne i overmunden findes midt på tæernes mellemstykker
  • tænderne i undermunden findes omkring hovederne på grundstykkerne

Husk at zonerne for tænder behandles hele vejen rundt om tæerne, altså også imellem tæerne. Det er en god ide at behandle hver enkelt zone i en halvcirkel rundt om tåen.
 

Det mener tandlægen
Hvordan udnytter vi som zoneterapeuter bedst muligt disse sammenhænge mellem tæer og tænder? For at få en ekstra vinkel på dette spørgsmål har vi opsøgt den holistisk arbejdende tandlæge Birgit Uhrbrand, Lyngby.
Efter tandlægestudiet uddannede hun sig som biopat og er nu en af de endnu forholdsvis få holistiske tandlæger i Danmark.
Der findes ikke en forening for holistiske tandlæger, men nogle er medlem af Dansk Selskab for Ortomolekylær Medicin.

At der er forbindelse mellem tænder og kroppens organer er Birgit Uhrbrand ikke i tvivl om. "Når jeg laver målinger på tænderne spørger jeg ofte patienterne om de har problemer i de relaterede områder i kroppen, som oftest svarer de forbavset, ja.
Når jeg borer i tænderne, oplever jeg at folk kan mærke reaktioner fra kroppen. Maven rumler, det stikker i en skulder, osv. Reaktioner der også synes at underbygge teorien om forbindelsen mellem tænder og resten af kroppen."
"Hvorvidt man i zoneterapien kan påvirke organerne via tandzonerne på tæerne kan man jo så spekulere over, men hvorfor egentlig ikke", siger Birgit Uhrbrand.

Amalgam på vej ud i Norden
"At få udskiftet sine kviksølv-amalgamfyldninger anses idag heldigvis som en nødvendighed af de fleste alternative behandlere. Men det er ganske afgørende for helbredet, hvilket materiale der vælges som erstatning for amalgamfyldningerne", siger Birgit Uhrbrand.
Hun oplever patienter som ringer for at få udskiftet helt nye plastfyldninger fordi de føler sig dårligt tilpas.
"Det er sin sag at bore næsten nye plastfyldninger ud hos folk og erstatte dem med plast igen, men der er meget forskel på plastmaterialer. Så der er vigtigt først at teste hvilke materialer patienten tåler," fortæller Birgit Uhrbrand, og fortsætter:
"I Norge har brug af amalgam til børn og gravide længe været forbudt. Nu henstiller sundhedsmyndighederne til tandlægerne om generelt ikke at bruge amalgam i tandfyldninger. I Sverige har man tidligere haft samme samme generelle henstilling. Det blev dog ændret for et par år siden, fordi nogle tandlæger udviklede allergi af arbejdet med plastmaterialer. Således at henstillingen idag især gælder børn og gravide. I Danmark har sundhedsmyndighederne samme holdning til amalgam som i Sverige."
Plast materialet er ifølge Birgit Uhrbrand ganske giftigt at arbejde med mens det er i flydende form. "Mange tandlæger udvikler allergi imod det. Det ændrer totalt karakter når det er "afbundet" som det hedder i fagsprog, når det er i den faste form i tanden. Guld og keramik er dog at foretrække - det er bedst for kroppen men værst for pengepungen!"

Rodbehandling eller ej?
"En betændelsestilstand i en tand påvirker uden tvivl relaterede organ(er)", fortæller Birgit Uhrbrand. "Rodbehandling er noget omdiskuteret hos holistiske tandlæger. Nogle mener det er umuligt at udføre en rodbehandling uden der opstår et efterfølgende betændelsesfokus i tanden, men alternativet er at få tanden hevet ud!"
"Jeg er måske nok lidt gammeldags i min holdning på det punkt, men jeg mener godt at man ved meget omhyggeligt arbejde kan udføre en rodbehandling uden medfølgende betændelsesfokus i tanden. Jeg laver dog aldrig en rodbehandling uden også at ordinere homøopatisk medicin i op til 3-6 måneder efter rodbehandlingen.

Zoneterapeuter og tandlæger
Hvad stiller vi som zoneterapeuter op hvis vi har en klient med et problem vi ikke kan få helt styr på, og har en fornemmelse af at der kan være et tandproblem med i billedet?
Birgit Uhrbrand svarer: "Der er to ting I skal være opmærksomme på, betændelsesfokus og fyldninger. Spørg klienten ud om tænderne. Brug skemaet med tand - organ relationerne og spørg derudfra ud om tænderne. Er det f.eks. et problem i højre hofte så spørg ud om tanden 3+ (hjørnetanden i højre overmund): Er der foretaget rodbehandling af tanden? Hvilket materiale er brugt i en evt. fyldning? Hvornår startede problemet i hoften i forhold til sidste tandlægebesøg etc.
For jer vil det være naturligt også at checke tænderne på tandzonerne på tæerne. Sammenlagt vil det måske give jer en ide om hvorvidt der kan være et tandproblem med i billedet. I vil dog nok ofte opleve at folk ikke kan huske hvilke tænder der er rodbehandlede og hvilket materiale der er brugt i deres tandfyldninger, men det kan de få at vide hos deres tandlæge.
En anden mulighed er at have et samarbejde med en holistisk tandlæge eller flere, hvor I kan sende patienterne til for at blive checket. De fleste almindelige tandlæger er desværre stadig meget skeptiske overfor disse nye tanker."
Er det muligt at opremse nogen almindelige symptomer vi skal være opmærksomme på?
"De mest udbredte problemer fra tænderne skyldes uden tvivl amalgamfyldningerne og de kan give en næsten uendelig række af symptomer, men det er min erfaring at de hyppigste er: Unaturlig træthedsfølelse, kronisk bihulebetændelse, fordøjelsesproblemer, opfarende adfærd, hukommelses- og koncentrationsbesvær, snurren i hænder og fødder."
"Det er oftest kindtænderne, der er fyldninger i og derfor er det også de organer der relaterer til kindtænderne der er mest udsat for påvirkninger. Især immunforsvaret og fordøjelsen", slutter Birgit Uhrbrand.

Vi kan altså konkludere at det især er en god ide at tænke på tænderne ved tilstande som kun responderer langsomt eller slet ikke på zoneterapien. Amalgamfyldninger, intolerance overfor plastmaterialet og betændelsesfokus er meget ofte en del af disse helbredsproblemer.

Litteratur og links
Tidligere artikler om Hanne Marquardt:
  Zoneterapeuten nr. 4, 2001, side 6
  Zoneterapeuten nr. 8, 2001, side 5-7
Kramer, Fritz: Lehrbuches der Elektroakupunktur, Karl F. Haug Verlag, Heidelberg
Marquardt, Hanne: Praktisk lærebog i zoneterapi, Munksgaard, 2001
Marquardt, Hanne: Fundsachen am Fuss-weg, eget forlag, 1999
Huggins, Hal A.: It's all in your head - The link between mecury amalgams and illness, Avery, 1993
Thomsen, Joachim: Odontogene Herde und Störfaktoren - Diagnostik und Therapie mittels Elektroakupunktur nach Voll (EAV), ML-Verlag Uelzen, 1985
Foreningen mod skadelig dentalmateriale: www.fmsd.dk 
En tilsvarende forening findes i Sverige: Tandvårdsskadeförbundet. På deres hjemmeside findes en lang række artikler om emnet: www.tf.nu
Frandsen, Peter Lund: Amalgamkrigen


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk