Hvorfor er nerverefleksologi så effektiv?

 
Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Maj 2009

Et nyt forskningsprojekt viser en klar effekt af nerverefleksologi ved kroniske lændesmerter.

Den belgiske fysioterapeut og underviser i nerverefleksologi, Nico Pauly, har for nylig afsluttet et pilotprojekt med overbevisende resultater.
I samarbejde med otte hollandske nerverefleksologer undersøgte han effekten af behandlingen af 20 patienter med kroniske lændesmerter. De fik alle 9 behandlinger med en uges interval. Behandlingerne omfattede nervereflekspunkter for innervationen af lænderyg og korsben, dybe rygmuskler, m. psoas major, m. quadratus lumborum, mavemuskulatur, blodforsyning af lænden samt indre organer med relation til lændeområdet.
I modsætning til tidligere studier af zoneterapis effekt på rygsmerter viste dette studie ikke kun effekt på den oplevede smerte men også på bevægelighed og funktion.
Effekten på smerte blev målt med VAS (visuel analog skala), bevægelighed blev undersøgt med test af fleksion (Schober-index) og sidebøjning (finger-knæ index) og funktionen blev målt med et spørgeskema kaldet Quebec Back Pain Disability Scale.
Alle fire parametre viste en klar forbedring efter behandlingen. Ændringen i funktion kan ses i figur 1.


Fig. 1: Ændring i graden af funktionsnedsættelse fra 28,5 point før behandling til 12,3 efter,
svarende til et godt og acceptabelt funktionsniveau.

Hele forskningsartiklen kan downloades her (pdf 571 KB, engelsk) ->

Skub i nerverefleksologien – nu også i Danmark
I starten brugte vi betegnelsen nervezoneterapi, men i samråd med den foreningen Manual Neuro Therapy – Nerve Reflexology (MNT-NR) International har vi valgt at ændre navnet til det mere internationale nerverefleksologi.
I Danmark har indtil nu 32 zoneterapeuter taget den fulde efteruddannelse til nerverefleksolog med Nico Pauly. De får nu tilbud om at være med i en international forening der videreudvikler metoden og tilbyder løbende opdateringskurser.
Herudover har rigtig mange zoneterapeuter snuset til metoden og lært udvalgte punkter på Touchpoint’s ”Rundt om…” kurser, og vi har fået mange henvendelser om at tilbyde den fulde efteruddannelse igen.
Det er nu blevet muligt idet Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen har opnået certificering fra MNT-NR til at undervise i metoden i Skandinavien, så nu er det for første gang blevet muligt at tilbyde forløbet på dansk og med nyrevideret dansk undervisningsmateriale.
Til september afholdes en gratis informationsaften om nerverefleksologi, hvor man kan møde Nico Pauly, der regnes for en af de dygtigste klinikere i Belgien, se hvordan han behandler et akut problem med nerverefleksologi - og få svar på spørgsmål om metoden og om uddannelsen.

Hvorfor er nerverefleksologi så effektiv?
Nerverefleksologi er en naturlig videreudvikling af den klassiske zoneterapi (Ingham og Marquardt) som tilføjer præcise punkter for nervesystemet og bruger en helt speciel behandlingsteknik. (Se tidligere artikler på www.touchpoint.dk)
Nerverefleksologi kan bruges til både muskel/skelet- og organproblemer og har vist sig at være særligt effektivt ved smertetilstande. Fordi der arbejdes direkte med zoner for nervesystemet, og dermed nervernes hurtige impulser, indtræder virkningen meget hurtigt. Man kan forestille sig at behandlingen ”kick-starter” kropsområdet eller organet.

Hvordan behandles en overspændt muskel?
Vi har spurgt Nico Pauly hvordan han går frem når han behandler spændte muskler:
”Man kan betragte musklen som et organ med forstyrret ernæringstilstand, og i så fald behandle zoneterapeutisk med den klassiske metode. Eller man kan se musklen som en mekanisme der reagerer på nervernes impulser, og så behandle via nerve-reflekspunkter.”
”I praksis bruger jeg begge metoder” - siger Nico Pauly. ”En muskel som er overstimuleret af nerveimpulser bliver stiv og overspændt, og som konsekvens heraf forstyrres dens ernæring. Eller omvendt, musklen forstyrres af nedsat næringstilførsel og ophobning af affaldsstoffer. Musklen vil da via sine sensorer rapportere om den forgiftede tilstand og som resultat får vi en nervemæssig overstimulation.”
”Den bedste måde at behandle en overspændt muskel er: Først begrænses overstimulationen fra nerven ved hjælp af nerve-reflekspunkter. Siden udrenses musklen for toksiner (mælkesyre acidose) ved hjælp af klassisk fodzoneterapi”.

Prøv selv på Quadratus lumborum-musklen
Vi viser her nervereflekspunktet (fig. 2) og en klassisk fodzone for m. quadratus lumborum (fig. 3).
Quadratus lumborum udspringer fra det nederste ribben og de fire øverste lændehvirvler og hæfter på hoftekammen. Den er spændt hos mange mennesker og en hyppig medvirkende årsag lændesmerter.
Nervepunktet behandles med et sederende greb så længe det er ømt, dog max 15 sekunder. Zonen behandles grundigt med almindelig teknik og især ved udspring og tilhæftning.Fig. 2 Nervereflekspunkt for m. quadratus lumborum


Fig. 3 Klassisk zone for m. quadratus lumborum

Mere information
Om kurserne i nerverefleksologi Klik her ->
Oplysninger om MNT-NR International: www.mnt-nr.com 


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk