Lyskesmerter - en typisk sportsskade

 
 Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Februar 2005

Mange fodboldspillere har oplevet deres karriere truet af en lyskeskade. En skade som
ofte har et snigende forløb og kan være hårdnakket at slippe af med igen. Det er en stor fordel at kunne indkredse problemet med undersøgelse af muskler og at vide hvordan man retter forkert brug af de involverede muskler. I artiklen følger vi behandlingen af en fodboldspiller og fokuserer på de få ting der var udslagsgivende i behandlingen af ham.

Lyskeskader og fodbold
Lyskeskade er mest udbredt hos fodboldspillere, men kan naturligvis optræde i alle sportsgrene og kommer oftest efter længerevarende fejlbelastning af lyskemusklerne. Det kan også opstå som en akut skade.
Michael er 34 år og professionel fodboldspiller. Han havde længe haft lidt ondt i højre lyske når han sparkede med sit højre ben. I en lang periode forsvandt det igen når han var varmet godt op, men efterhånden kunne han ikke mere sparke igennem dels på grund af smerter men også på grund af at benet ”ikke ville” som han ville og han kunne mærke det også når han løb.
Det er et meget typisk forløb. Symptomerne kommer snigende og forsvinder i starten ofte ved opvarmning, derfor ignoreres mange lyskeskader, hvilket desværre kan føre til et langvarigt forløb som kan være svært at behandle.

En enkel måde at teste på
Det er altid en god ide at kombinere den zoneterapeutiske diagnose med tests af lyskemusklerne.
Den bedste måde at teste på er ofte simpel palpering på musklernes tilhæftninger og evt. udspænde musklen imens. Ømhed ved tilhæftningen viser at musklen arbejder forkert.
1) Tryk let på musklens tilhæftning.
2) Ved adduktorerne fører patienten benet indad mod modstand, imens man palperer tilhæftningen.
Alle de nedennævnte muskler har deres tilhæftninger i lyskeområdet og det er oftest ved disse tilhæftninger der opstår inflammationsreaktioner og derved smerte:

 • Lårets adduktormuskler, specielt m. pectineus og m. adductor longus
 • Den lige lårmuskel, m. rectus femoris
 • Hoftens bøjemuskel, m. iliopsoas
 • Den lige mavemuskel, m. rectus abdominis


Figur 1 De vigtigste muskler ved lyskeskader

At indkredse problemet
Vi testede Michael første gang han var til behandling. Ved palperingstesten var tilhæftningen for m. pectineus især meget øm og den del af iliopsoas musklen der kan palperes i lysken var også tydeligt øm. Psoastesten viste en meget stram psoasmuskel (se testen i artiklen Rundt om: Psoasmusklen).
Nu har vi indkredset problemet til de to muskler der primært er involveret i Michaels problem – og som oftest er involveret i lyskesmerter, nemlig m. pectineus og m. iliopsoas.

M. pectineus hæfter midt på skambenet og er en af benets adduktorer (indadførere).
M. iliopsoas har sit forløb ned igennem lyskeområdet og ind under lyskebåndet for at hæfte på indersiden af den øverste del af lårbenet. Der er tre kritiske steder for psoas musklen ved lyskesmerter:

 1. Hvis psoas musklen er spændt og hævet kan der komme smerter/inflammation hvor den forløber under det stramme lyskebånd.
 2. På stedet hvor den passerer skambenet er der en ”stødpude” i form af en stor slimsæk mellem musklen og knoglen. Denne slimsæk kan blive inflammeret hvis psoasmusklen er for stram.
 3. Endelig kan der være smerter ved musklens tilhæftning på indersiden af låret.

Behandling
Ved alle behandlinger af Michael startede vi med lyskeområdets nerveforsyning.

 • Rygsøjlen L1-S4 (plexus lumbo-sacralis)
 • Nervereflekspunkterne for ischiasnerven, n. obturatorius, n. femoralis, og n. ilioinguinale. Hvis punkterne er ømme behandles med et 15 sekunders vedvarende tryk.
  N. obturatorius og iskiasnerven innerverer begge adduktorerne og er derfor ofte vigtige at inkludere i behandlingen
 • Sacro-iliacaleddet kan have en indflydelse, da en fejlstilling der, vil påvirke symfysen og dermed lyskeområdet. Zonen var ikke øm hos Michael
 • Zonen for psoasmusklen behandles grundigt (se zonen i artiklen Rundt om: Psoasmusklen).
  Vi testede psoasmusklen ved hver behandling og kunne følge hvordan den blev mere og mere afspændt.
 • M. pectineus og i det hele taget lyskeområdet på foden behandlede vi hver gang.

En understøttelse af behandlingen var at Michael respekterede kroppens ”reparationstid”. Han gav den ro til at gøre sit reparationsarbejde færdigt. At foreslå ikke at spille fodbold til symptomerne er væk, er et vanskeligt råd at tage imod for en professionel fodboldspiller. Det var så heldigt at Michael havde sæsonpuase.Figur 2 Nervereflekspunkt for n. obturat
orius

At forfølge årsagen
At forsøge at forfølge årsagen og at forebygge er altid bedre end behandling, det gælder også ved zoneterapeutisk behandling!
Fodboldspillere har stærke men ofte stive og hårde muskler. Det er en god ide at foreslå et kort dagligt program med udspænding af psoasmusklen og adduktorerne og at kombinere den hårde fysiske træning med yoga. Ikke alle fodboldspillere vil være enige i det forslag!!
Den allervigtigste del i forebyggelsen er dog at vudere hvordan fodboldspilleren bruger sin krop, hvordan statikken er. Er der ikke den rette tonus i musklerne, har deres tilhæftninger ikke de optimale forhold og når de belastes kraftigt, som under en fodboldkamp, vil der være større risiko for at der opstår en skade.
Michaels statik var svajrygget og han gik og løb med overstakte knæ, og ”lettere Chaplin gang” - udadvendte fødder, som formentlig var den bagvedliggende årsag til hans tilbagevendende lyskeproblemer.
Da han ændrede sin statik til let bøjede knæ og parallelle fødder og en fremoverfældning af overkroppen, så hele kroppen var lodret, skete der en klar ændring i skadesmønstet. Zoneterapibehandlingerne kunne altid hjælpe ham i det akutte stadie, men problemet kom igen. Kombinationen af zoneterapien, udspænding af adduktorer og psoasmusklen og statikkorrektionen, gjorde at behandlingen stadig holder nu efter et halvt år.

Behandling af lyskeproblemer indgår i Touchpoints kursus: Rundt om: Hofte/lyske/iskias


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk