Livsenergien - kroppens hemmelige sprog

 
Af Peter Lund Frandsen - Februar 2005

Kroppen har et hemmeligt sprog, dette sprog har gennem tiderne haft mange navne, Chi, Prana, universel energi, eller bare energi. Hvad er egentlig dette hemmelige sprog – og er det nu også så hemmeligt længere? At få en større indsigt i kropens sprog, i cellerne livlige indbyrdes kommunikation og at kunne bruge det målrettet i behandlingen, ville være en fantastisk spændende ekstra dimension for alle behandlere. Med den nyeste videnskabelige forskning om livsenergien kan sproget måske læres.

Zoneterapeuten nr. 1 2005 indeholdt en interessant artikel ”Healerens energiarbejde” af Heidi H. Svendsen. Hun skriver i indledningen: ”Healerens opfattelse af energi er ofte mere flertydig og nuanceret end den naturvidenskabelige tilgang. Naturvidenskaben definerer energi som ”noget, der kan få noget til at flytte sig, udføre et arbejde”, hvor healeren forholder sig til energiformer som for eksempel spiralenergi, krystalenergi, pyramideenergi, guddommelig energi og mange flere.”
Det viser tydeligt den udbredte opfattelse hos mange alternative behandlere; at der er et skel mellem ”videnskabelig energi” og ”healing energi”.
Sådan behøver det ikke at være, for netop hvad der findes af ny viden bag begreberne ”spiralenergi, krystalenergi, pyramideenergi”, osv., er måske det allermest essentielle for at forstå hvad det i grunden er man arbejder med. Og heldigvis er det muligt at forklare den nye videnskabelige forskning så alle kan forstå den.

Problemet med videnskaben
Baggrunden for dette ”energi-dilemma” er at naturvidenskab ikke bare er naturvidenskab. Der findes ikke bare en entydig sandhed. Det man kalder videnskab er en enorm konstruktion af forskningsinstitutioner, ekspertpaneler, faglige tidsskrifter, etc., kombineret med politiske, industrielle og økonomiske interesser og vidtforgrenede magtstrukturer. Det giver nogle store muligheder men samtidigt en indbygget uvilje til nytænkning og svære kår for forskere der ikke følger den gyldne middelvej.
Når et forskningsforsøg peger på en ny hypotese som bryder med det der pt. er fremherskende ”på bjerget”, er der principielt set to ideelle muligheder:
1) Forsøget undersøges og gentages af andre forskere der bekræfter resultatet og teorien kan så indgå i den videnskabelige vidensbank, evt. efter at have kastet gamle teorier på porten.
2) Forsøget undersøges og gentages og kan ikke bekræftes og forkastes derfor.
I virkelighedens verden er der desværre en tredje mulighed som alt for ofte bliver brugt:
3) Resultatet passer ikke med den gængse opfattelse og derfor forties det indtil det er glemt. Dvs. ingen anerkendte tidsskrifter vil publicere, ingen vil finansiere yderligere undersøgelser, det hele fejes ind under gulvtæppet.
Dette problem eksisterer i alle videnskabsgrene, men er måske allertydeligst i de biologiske, og inden for dem er lægevidenskaben nok den allermest konservative.
Til alt held findes der dog en voksende underskov af alternativt tænkende videnskabsfolk som har mod på at se udover de fremherskende paradigmer og - lige så vigtigt - har evner til at se på tværs af de snærende faggrænser. Af relevans for vores område gælder det f.eks indenfor neuro¬psyko¬immunologi, energipsykologi, biofysik, astronomi, sociologi, m.fl.
Bunken under gulvtæppet er efterhånden blevet så stor, at tæppet hænger oppe under loftet!

Healere og fysikere taler sammen
Emner som optager det forskningsfelt man så småt er begyndt at betegne ”energimedicin”, er eksempelvis: Kroppen som et kontinuum, hukommelse i celler og væv, den levende matrix, principper for selvorganisering = selvhelbredelse.
Noget af det den nyere forskning også interesserer sig for er energifelterne i levende væsener.
Det er velkendt fra fysikken at energi optræder som bølger. Alt stof i universet kan på samme tid opfattes som partikler eller som bølger af energi.
Eksempler på nogle af de bølgebevægelser der påvirker og påvirkes af mennesker er: Den kranio-sakrale puls, åndedrætsrytmen, hjertepulsen, hormonelle cyklus’er, døgnrytmer, pulsationen i jordens magnetfelt, svingninger i luften (lyde), lysbølger, osv.
Det som nogle alternative behandlere kalder aura kan opfattes som summen af alle kroppens energifelter eller ”biofeltet”. Når man tænker på den måde er der pludseligt ikke så forfærdeligt langt mellem den traditionelle healers verdensbillede og konsekvenserne af moderne kvantefysik!
Det fik undertegnede et førstehåndsindtryk af på sidste års ISSSEEM konference i Colorado (ISSSEEM = International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine), hvor deltagerne udgjorde den mest fascinerende blanding af alle former for alternative behandlere, læger, psykologer, kernefysikere, psykoterapeuter, healere, indianske shamaner, biofysikere, osv.
Det er et fysisk faktum, at det energifelt vores kroppe udsender ikke har en endelig størrelse. Det bliver svagere med afstanden, men det slutter aldrig. Konsekvensen er at vores atomer hænger uløseligt sammen med alle andre atomer der findes. Uanset om vi er bevidste om det eller ej, vil vi altid påvirke og påvirkes af andre mennesker og af alt andet som eksisterer, ikke bare på jorden men i hele universet. Det er da nok en tanke værd….eller to!

Mange slags zoneterapi
Hvorfor virker 20 eller flere forskellige zoneterapiteknikker verden over tilsyneladende alle med overbevisende resultater? I lande som Sverige, Finland, Italien, Frankrig og Kina blot for at nævne et par stykker, er metoderne meget anderleds end den oprindelige Ingham metode. Men zoneterapien er kendt og udbredt i alle landene, det ville den formentlig ikke være hvis metoderne ikke virkede. Det kan synes frustrerende ved første tanke, men måske også befriende og inspirerende, det kræver bare at vi ved lidt mere om hvad det så egentlig er der virker under en behandling.
Er zoneterapeutens koncentration mon vigtigere end grebet?

Hvad gør koncentration ved energien?
Måske skulle vi eksperimentere med at arbejde mere bevidst med energi i behandlingen. Mange zoneterapeuter har sikkert oplevet følelsen af at en behandling virkelig ”gik igennem” og også den modsatte følelse af at en behandling stort set ikke nåede ”ud af ens hænder”.
Som den meget kendte amerikanske alternative sportsterapeut, Jeff Spencer siger: ” For at være en god behandler skal man hele tiden vove noget nyt”. Jeff Spencer er personlig terapeut for den 5-dobbelte Tour de France vinder Lance Armstrong og arbejder med såkaldt energimedicin efter helt nye principper.


Jeff Spencer og Lance Armstrong

Man skal vove at tro på sin intuition og følge den. Jo bedre viden man har jo mere sikkert kan det føles at følge sin intuition.
Et meget enkelt sted at begynde kunne være at starte behandlingerne med at ”tune” sig ind på klienten. At koncentrere sig om at være opmærksom på at alle kroppe har hvert sit ”sprog”. At respektere og arbejde sammen med klientens krop + energifelt i behandlingen.

Prøv også at lave et lille eksperiment med et par udvalgte klienter i din egen klinik:

Fortæl klienten at idag arbejde du på en anden måde noget af tiden.
Start med at behandle som du plejer og evt. snakke med klienten, hvis du plejer at gøre det.
Cirka midt i behandlingen beder du klienten være tavs og koncentrere sig om sin krop. Forklar at nu arbejder I sammen om behandlingen.
Fortæl klienten hvilket område af kroppen du arbejder på, ikke hvilke organer for klienten ved måske ikke hvor de forskellige organer er beliggende. Bed personen om at koncentrere sig om det område af kroppen og mærke efter om der kommer nogle reaktioner i det område – eller andre steder – og bede personen om at fortælle evt. følelser til dig. Måske kommer der ingen, det er også i orden.
Som behandler koncentrerer du dig om at arbejde roligt og dybt og at blive på samme punkt i en tid og at forestille dig de organer/områder du arbejder på. Prøv at holde tankerne koncentreret.
Nu er I begge koncentrerede om de områder der behandles.
Snak bagefter om hvordan den form for behandling føltes for klienten, Og læg især selv mærke til hvordan du syntes om at behandle på den måde. Følte du at behandlingen ”gik bedre igennem”?

Heidi H. Svendsen skriver om måden at bruge energien på i sit arbejde: At hun ser ind i klientens krop og ser de forskellige organers energifelter og at hun lader energien strømme ind i organet når hun lægger sine hænder på kroppen.
Med nyere fintfølende instrumenter har man påvist, at hos en person der koncentrerer sig om at heale bliver energifeltet omkring hænderne op mod 1000 gange kraftigere.

Blindede fysioterapeuter øver koncentration på et Touchpoint seminar i Belgien

En hel dag om energi
Det kan være svært at få et overblik over fup eller fakta når det handler om energibegrebet og alternativ behandling. Derfor har vi tilrettelagt et kursus, hvor vi som noget helt nyt kobler videnskabelig teoretisk viden sammen med praktisk anvendelse for zoneterapeuter. Der undervises på en måde så alle kan forstå selv de svære videnskabelige forklaringer, og vi laver forskellige øvelser og overraskende eksperimenter, der giver en fornemelse af hvordan energien blander sig i behandlingen.
 


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk