Iskias - zoneterapiens nerve

 
Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Juni 2004

Behandling af iskiassmerter er en ren sport for zoneterapeuter. Det er som regel et ret afgrænset problem og hvis man kender de få mest almindelige årsager er det oftest meget enkelt at behandle. At iskiasnerven også kan være involveret ved knæproblemer, hævede ben og andre benproblemer er måske nyt for nogen - og hvor mange zoneterapeuter tænker mon på at iskiasnerven også transmitterer tryk og andre impulser fra fodsålen tilbage til kroppen.

Enkelhed og viden går ofte hånd i hånd. Det er meget enkelt at behandle iskiassmerter, men det kræver en god viden om de få årsager der er involveret. Touchpoint arrangerer et dagskursus om hofte, iskias- og lyskeproblemer, hvor der er mulighed for at nå hele vejen rundt om problemerne og indøve de præcise og spændende teknikker der er brug for i behandlingen. Vi viser i artiklen et par vigtige teknikker der kan medtages i behandlingen af iskiassmerter.

Iskias er betegnelsen for smerter fra lænd/balle der stråler ned i benet. Smerterne skyldes trykpåvirkning af iskiasnerven som bliver irriteret og evt. inflammeret.

Fakta om iskiasnerven
Latinsk navn: N. ischiadicus
Udspring: L4 - S3 (plexus sakralis)
Forløb: Gennem bækkenet ud i sæderegionen under m. gluteus maximus og distalt for m. piriformis. Fortsætter ned på bagsiden af låret og deler sig over knæet i to grene, n. peroneus og n. tibialis.
Motorisk innervation: Bagsiden af låret og hele underben og fod.
Sensorisk innervation: Underben og fod.
N. ischiadicus er den største perifere nerve. I sæderegionen er diameteren på størrelse med en lillefinger.

Rodtryk
Lidt forenklet kan man skelne mellem to hovedårsager til iskiassmerter, rodtryk og muskelspændinger i bækken/sæderegion.
Ved rodtryk påvirkes iskiasnervens rødder dvs. nervens udspring fra rygmarven, L4-S3. Det kan være en diskusprolaps der trykker på nerverødderne, her er det nyttig viden at diskusprolaps er mest udbredt hos 30-50 årige.
Rodtrykket kan også skyldes en forsnævring af rygmarvskanalen (spinal stenose) pga. slid/forkalkning. Det ses som oftest hos ældre mennesker.

Piriformismusklen
En mere udbredt årsag til iskiassmerter er muskelspændinger i balleområdet. Iskiasnerven forlader bækkenet gennem en åbning (foramen infrapiriforme) i bækkenet hvor den deler pladsen med flere muskler, nerver og kar (se figur 1). Nerven har særlig tæt relation til piriformismusklen, hos nogle mennesker passerer den sågar gennem musklen. M. piriformis udspringer fra inderfladen af korsbenet udfor S2-S4 og hæfter på lårbenet (trochanter major). Spændinger i denne muskel kan derfor meget let give kompression af nerven (piriformissyndrom). Det er dog heldigvis forholdsvis let at teste og behandle.

Figur 1 Iskiasnervens forløb i sæderegionen

Muskelzone for m. piriformis
Denne behandles grundigt med langsomme, dybe bevægelser. Det er en god ide at behandle ekstra grundigt ved udspring (korsbenet) og tilhæftning (trochanter major). Se fig. 2.

Figur 2 Zone for piriformismusklen

Nervereflekspunkt for iskiasnerven
Her er tale om et præcist punkt (fig. 3), som findes på kanten af hælbenet. Der behandles med nervezoneterapiteknik (se tidligere artikler eller www.touchpoint.dk).

Figur 3 Iskiasnervens nervereflekspunkt

En usædvanlig teknik
En ofte forbløffende effektiv teknik ved iskiassmerter er den såkaldte nervemobilisering. Det er en meget enkel teknik udviklet af den australske fysioterapeut David Butler. Man udfører et stræk af nerven og kan derved være heldig at få den løsnet fra de tryk og spændinger der har påvirket den. Når nerven ligger frit bevægeligt i bindevævet opnås en normalisering af cirkulationen inde i nerven (det axoplasmatiske flow) og derved forbedres dens funktion.
Teknik: Stå ved siden af briksen med ryggen mod patienten. Med armen nærmest briksen fattes om patientens underben. Løft langsomt patientens strakte og passive ben op fra briksen. Vær i konstant kontakt med patienten om smerter og så snart han/hun mærker de velkendte iskiassmerter standses bevægelsen og man sænker benet til smerten stopper og forsøg så at løfte benet igen. Gentag dette 10-15 gange og for hver gang prøver man at løfte benet lidt højere. Man "går" så at sige ind i smerten og ud igen og som regel vil man opdage at positionen der udløser smerte flyttes længere og længere op i takt med at nerven mobiliseres (se fig. 4).

Figur 4 Nico Pauly demonstrerer mobilisering og behandling af iskiasnerven på et af Touchpoint kurserne.

Mobilisering og behandling samtidig
En helt speciel virkning kan opnås ved at behandle nervereflekspunktet for iskiasnerven samtidig med at man foretager mobilliseringen som beskrevet ovenfor. Herved påvirkes nerven fra to fronter på en gang: Udefra via udstrækningen af vævet og indefra gennem den zoneterapeutiske påvirkning.
Hos langt de fleste iskiaspatienter giver disse teknikker en umiddelbar effekt i form af øget bevægelighed med færre smerter. Man kan indlede sin normale behandling med først at teste hvor højt benet kan løftes, derefter mobilisering med tryk på iskiaspunktet og så naturligvis almindelig zoneterapeutisk behandling - og når behandlingen er slut, prøv så igen at teste hvor højt benet kan løftes. Du - og ikke mindst klienten - vil se en forbavsende ændring.
Virkningen holder sig naturligvis ikke efter en enkelt behandling, men den er med til at bryde en ond cirkel der har givet konstante muskelspændinger og vil gøre behandlingen nemmere.

Fodzoneterapiens nerve
Iskiasnerven er selvfølgelig interessant fordi ganske mange mennesker får problemer med iskiassmerter, men herudover er denne nerve særligt interessant for zoneterapeuter fordi den transporterer berørings og smerteinformation fra fødderne.
I hver fod har vi 75.000 nerveender som registrerer alt hvad vi zoneterapeuter foretager os. Denne enorme informationsmængde sendes videre til rygmarv og hjerne via - iskiasnerven! Så man må gå ud fra at en god funktion af denne nerve er nødvendig for en god effekt af zoneterapi. Og i særlig høj grad hvis man støtter teorierne om at zoneterapiens virkninger formidles af nervesystemet.

Henvisninger
Nervemobilisering: David S. Butler: The Sensitive Nervous System, Noigroup Publications, (2000).
Kurser: Rundt om: Hofte/lyske/iskias


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk