Fodens kraniosakrale puls - og hovedpine

 
Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

Den kraniosakrale puls forplanter sig til hver eneste celle i kroppen. For zoneterapeuter er det en ny mulighed at kunne omsætte denne viden til en målrettet påvirkning af den kraniosakrale puls i behandlingen. At metoden også har en gunstig indvirkning på hovedpine gør den ikke mindre interessant.

Den fransk/engelske underviser Martine Faure-Alderson kommer til Danmark igen i juni 2004 og holder kurser i kraniosakral-zoneterapi. Denne gang er det muligt at tage hele uddannelsen over 4 dage, eller blot Trin I de første 2 dage.

Kroppens fascier "taler sammen"
Pulseringen i cerebrospinalvæsken påvirker ikke kun kraniet og rygmarven, men fortsætter ud i skederne omkring de perifere nerver og den mekaniske bevægelse fortsætter over i bindevævsstrøgene - fascierne - der omgiver alle væv i kroppen. På denne måde bliver den kraniosakrale pulsering et anliggende for hele kroppen og det er rimeligt at antage at den spiller en vigtig rolle i de regulationsmekanismer der opretholder kroppens homøostase.
Dette forhold giver en meget fascinerende sammenhæng mellem kraniosakral (zone)terapi og den nyeste biofysiske forskning, som netop sætter bindevævet og fascierne i fokus som et af de vigtigste væv i kroppen i forhold til selvregulation og vores evne til selvhelbredelse.

Zoneterapi og fascier
I kraniosakral-zoneterapien lærer vi særlige zoner der påvirker hele kroppens fascie-apparat.
Vi viser tre eksempler her, som kan behandles meget enkelt ved at holde på punkterne to og to samtidigt. Herved forbindes start og slutpunkter for de store fascier og ved at holde med et helt let tryk med fuld koncentration er det muligt at mærke, og påvirke den kraniosakrale puls. Se figur 1.


Figur 1: 1) Det kranio-basale led *) <-> Halebenet (indvendigt i kroppens midtlinie)
2) Toppen af hovedet (vertex)
<-> Symfysen (udvendigt i kroppens midtlinie)
3) Tindingebenet (os temporale)
<-> Siddeknoglen (tuber ischiadicum) (lateralt i kroppen)
*) Det kranio-basale led er sammenføjningen i kraniet mellem kilebenet og nakkebenet, andre betegnelser for dette sted er synchondrosis spheno-occipitalis eller den spheno-basilære symfyse.

Gør mere ud af tæerne - også ved hovedpine
Hvorfor er tæerne så interessante at behandle i zoneterapien? Fordi vi her finder zoner for hovedets forskellige strukturer. Med en god viden om specielle hovedzoner kan man påvirke og afbalancere den kraniosakrale puls og dermed opnå en forbedret tilstand både i kraniet og i resten af kroppen.

En af forudsætningerne for at den kraniosakrale rytme kan pulsere frit og uhindret, er at kraniets knogler kan bevæge sig i forhold til hinanden.
Kranieknoglerne er sammenføjet med tynde membraner af bindevæv, suturer, som giver knoglerne mulighed for at bevæge sig. Der er tale om meget små bevægelser men set som en helhed er kraniet i stand til at udvide sig og trække sig sammen i takt med cerebrospinalvæskens pulsation.
Som en naturlig del af kraniosakral-zoneterapien har Martine Faure-Alderson kortlagt nøjagtige zoner for kraniets suturer. Behandling af disse zoner har en generelt gavnlig indflydelse på den kraniosakrale pulsation.
Ved hovedpine er kraniesuturerne særlig vigtige at behandle ud fra en teori om at mange hovedsmerter kan udløses af blokeringer mellem kranieknoglerne.
Man finder zonerne svarende til leddene mellem tæernes knogler. Se figur 2.


Figur 2

Andre vigtige emner i kraniosakral-zoneterapien er zoner for de forskellige åbninger i bunden af kraniet f.eks:

Foramen magnum - det store hul i midten af kraniebunden, hvor hjernestammen passerer igennem sammen med bla. arteria vertebralis. Foramen magnum er særlig vigtig for kranio-sakralpulsens mekanik, fordi den hårde hjernehinde - dura mater - som omgiver cerebrospinalvæsken, er fæstnet hele vejen rundt i kanten af hullet. Zonen findes på medialsiden af storetåen lige ud for leddet mellem yder- og grundstykket (figur 2).

Foramen jugulare - som tjener for passage af bla. n. vagus og v. jugularis interna er vigtig ved hovedpine, fordi behandling af zonen kan forbedre veneblodets tibageløb fra hovedet og dermed formindske trykket inde i kraniet. Foramen jugulare kan behandles på to zoner, se figur 2.

Ved behandling af hovedpine kan man også med fordel medtage zoner for: Suturer i øjenhulen, membraner, hinder og venøse sinus i hjernen, hjernenerverne, m.fl.
Som en særlig specialitet underviser Martine-Faure Alderson i et komplet zonesystem beliggende i den følsomme nakkeregion. Herfra kan man i principet påvirke funktioner i hele kroppen.


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk