Finsk zoneterapi og menopause

 

Af Anna-Kaarina Lind, Finland i samarbejde med Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Juni 2003

Sauna er godt for meget - men menopause problemer er dog også velkendte i Finland. Finske Anna-Kaarina Lind, som underviser i København i næste måned, har stor erfaring i behandling af menopause problemer. Hun anvender Karl-Axel Lind metoden som er kendetegnet ved at udnytte mange forskellige zonesystemer rundt omkring på kroppen. Under sit besøg i Danmark kommer Anna Kaarina omkring mange forskellige helbredsproblemer og går i dybden med zonesystemet på benet.

Definitioner
  
 Menopause = tidspunktet for den sidste menstruation. Optræder i gennemsnit ved det 51. år.
  
 Klimakteriet = overgangsalderen = tiden før og efter menopausen hvor eventuelle symptomer optræder. Varer i gennemsnit 5 år med store variationer

 

Hvorfor reagerer kroppen på menopausen?
Omkring klimakteriet holder æggestokkene langsomt op med at modne flere ægceller til befrugtning. Østrogen og progesteron dannes i forbindelse med modning af ægcellerne. Når modningen ophører, stopper hormonproduktionen og overgangsalderen indtræder.
Først aftager dannelsen af progesteron, som er det hormon, der har styret blødningerne. Derfor får nogle kvinder mestruationsændringer op mod menopausen. Blødningerne kan blive uregelmæssige, veksle i styrke og varighed og give smerter.
Dernæst aftager også østrogen produktionen og andre symptomer kan optræde.

Runde kvinder har det bedre
- ihvertfald hvad menopausen angår.
Når æggestokkenes østrogenproduktion ophører vil binyrebarken stadig kunne producere lidt østrogen og det samme gælder for fedtvæv, så runde kvinder har normalt ikke så store problemer i menopausen.

Hvorfor får man svedeture?
Det hyppigste symptom ved overgangsalderen er hedeture, som ca. 75% lider af.
Årsagen til hede- og svedeturene er en ubalance i samspillet mellem hormonsystemet og det autonome nervesystem. Når østrogenniveauet falder forvirres det autonome nervesystem i en tid, og det kan bla. gå ud over regulationen af kropstemperaturen.

Lokale problemer
Op mod 50% af kvinderne i overgangsalder får lokale problemer. Tørre og ømme slimhinder i skeden, øjnene og munden. Sexlysten kan aftage og smerte kan opleves ved samleje. Ligeledes kan der komme besvær med at holde på vandet. De tørre slimhinder forårsager, at lukkemekanismen ved urinblæren har sværere ved at fungere. Samtidig øges risikoen for at få en urinvejsinfektion.

Psykiske udsving og søvnproblemer
Mange kvinder oplever, at psyken ændrer sig. De bliver irritable og hurtigt opfarende samt får lettere til gråd. Nogle får depressioner og får følelsen af, at de ikke slår til længere.
Manglende nattesøvn er også almindeligt. Man være træt og irritabel om dagen, og have svært ved at sove igennem om natten. Der er ikke noget at sige til, at det kan opleves som svære år.
Heldigvis er det ikke alle kvinder, som får disse symptomer. Der er også kvinder, der går i klimakteriet, som oplever en eller to hedeture og det var så det.

Ledproblemer
En del kvinder i overgangsalderen får problemer i form af smertende led. Det er oftest hånd- og fingerled der giver problemer. Ledsmerterne skyldes givetvis de hormonelle forandringer, men det er vigtigt også at give en lokal behandling af arme og fingre.

Kvindeenergien
Store energier er knyttet til den kvindelige fertilitet. Når den fertile periode er ovre står kvinden pludselig med et enormt energipotentiale, som det kan være både skræmmende og udfordrende at håndtere. Hvis kvindens fysiske og psykiske tilstand er nogenlunde god får mange lyst til at rette energien i en kreativ retning f.eks studier, kunst, osv.
Menopausen med sine symptomer hører til kvindens liv, men ikke desto mindre er det tilladt at søge hjælp til at mildne de forskellige problemer. Her tilbyder zoneterapien en glimrende bivirkningsfri mulighed for at lette klimakterieproblemerne.

Zoneterapi på finsk - og dansk
Hvordan kan man prioritere når man behandler menopauseproblemer?
At østrogenproduktionen aftager er en del af naturens lov. Det kan vi ikke ændre på. Men de gener det kan give, kan vi ofte gøre noget ved. Hvis vi opsummerer fra den ovenstående gennemgang af menopausen må de følgende zoner/områder være vigtige at behandle hos kvinder i overgangsalderen:

  • Hypothalamus: varetager den overordnede styring af det neuro-endokrine system.
  • Pinealkirtlen: styrer vores døgnrytme via produktionen af melatonin, som har en stor betydning for psyken og søvnen.
  • Hypofysen: producerer overordnede hormoner som kontrollerer de øvrige endokrine kirtler, bla. gonadotropinerne som styrer menstruations cyklus.
  • Autonome nervesystem: er uadskilleligt koblet til hormonsystemet og en medvirkende faktor ved hedeture.
  • Binyrer: producerer bla. østrogen.
  • Æggestokke: producerer østrogen og progesteron.
  • Bækkenområdet: ofte mere smertefulde og kraftigere menstruationer op mod menopausen. Spændinger i muksler og ledbånd kan påvirke bækkenorganerne.
  • Nyre/blære: nyre og blære udgør sammen med underlivsorganerne det uro-genitale system, som er energimæssigt koblet, da det dannes fra det samme embryologiske kimlag, mesoderm. Øget tendens til blærebetændelse i klimakteriet.
  • Arme og fingre: smerter i fingre og håndled optræder hyppigt hos kvinder i overgangsalderen.

Ovennævnte er blot en fremhævelse af de vigtigste refleksområder. Derudover behandles naturligvis den øvrige del af det hormonelle system, udrensningssystemet og hvordan man nu iøvrigt plejer at bygge sin behandling op. Arbejder man med meridianer og 5-element teori, skal disse sammenhænge selvfølgelig også udnyttes.

Finske specialiteter - flere reflekssystemer
Karl-Aksel Lind metoden tilbyder mange forskellige refleks-systemer som findes overalt på kroppen. Alt efter problemets art er visse systemer mere effektive end andre. Ved menopause behandlinger er systemerne på fødder, ben, hænder og ører et godt valg. I denne artikel vil vi koncentrere os om fødder (system I) og ben (System II).

Ovarie

 
Ovariezone i Karl-Axel Lind System I

"Hvis vi følger anatomien må vi acceptere at æggestokkene ligger i bughulen ved siden af den opadgående og nedadgående tyktarm. Anatomisk set må æggestokkenes zoner tilsvarende findes på fodsålen i nær relation til tyktarmen" - siger Anna-Kaarina Lind.

Bækkenzoner i knæhasen
Karl-Axel Lind's System II er en afbildning af kroppen i foden og underbenet. Zonesystemet "står på hovedet" således at hovedzonerne findes på foden og resten af kroppen afspejles op ad underbenet. System II er ikke så "krystalinsk" som fodsystemet, dvs. ikke så nøjagtigt, men ikke desto mindre er zonerne særdeles effektive ved klimakterieproblemer.
I system II finder vi de gynækologiske reflekszoner i området omkring knæhasen. Disse zoner kan være så belastede at de påvirker selve knæets velbefindende og kvinden lider da måske af svage knæ, hævede ben og fødder eller måske endda Bakers cyste i knæhasen.


Armzoner i Karl-Axel Lind System I


Armzoner i Karl-Axel Lind System II

Filososofiske sammenhænge
Anna-Kaarina Lind: "Sammenhængen mellem finger/håndleds-problemer og menopause forklares i Karl-Axel Lind metoden med den såkaldte "parallel-zoneterapi". Forestil dig et stående menneske med hænderne hængende ned langs siden. Se nu på håndleddene og forestil dig en vandret linie herfra ind mod kroppen. Den vil ramme direkte mod...symfysen. Dette forårsager en energimæssig kobling som kan udnyttes zoneterapeutisk. På samme måde findes en række andre sammenhænge som tilsammen kaldes parallel-zoneterapi."
"Der findes også en anden sammenhæng mellem håndled og hormoner: Det kan ikke undgås at de mange reflekssystemer i Karl-Axel Lind metoden af og til overlapper hinanden. Det giver nogle interessante fænomener som kan udnyttes terapeutisk. I visse systemer er der f.eks overlap mellem håndledszonen og zoner for neuro-endokrine strukturer i hjernen. Der kommer nu en situation hvor håndled og hjerne/hormoner konkurrerer om refleks-energien. Den der løber af med sejren er ifølge Karl-Axel Lind altid den zone der har størst betydning for kroppen, altså hormoner. Taberen er håndleddet som underforsynes med reflektorisk energi og dermed er svækket og kan give problemer, f.eks i form af seneskedehinde-betændelse eller karpaltunnel-syndrom" - slutter Anna-Kaarina Lind, som glæder sig til at besøge Danmark igen til September.

Henvisninger
Du kan finde mere information om klimakterie-problemer på:
www.oestrogen.dk eller www.menopause-info.dk Om kurserne med Anna-Kaarina Lind se omtalen her på sitet.

Har mænd en overgangsalder?
 - eller andropause som det kaldes internationalt.
 Den mandlige overgangsalder som en parallel til kvindens eksiterer ikke, ifølge Klinik for Vækst- og Reproduktion på Rigshospitalet.
 "I USA er det et modefænomen at få tilskud af mandlige kønshormoner i håb om at bevare ungdommen energi og potens.
 Mens kvinders østrogenproduktion ophører totalt ved menopausen falder mænds testosteronproduktion støt med én procent om året. Det betyder at selv ældre mænd ligger indenfor normalområdet. Testosteronmangel skyldes altid en sygdom i hypofyse eller i testiklerne - og er forholdsvis sjældent forekommende".
 Mange mænd har, som også mange kvinder, formentlig nogle større overvejelser over deres liv i netop 50-års alderen, og det kan for nogle være forstemmende. Spørgsmålet er hvor meget zoneterapi kan ændre på det.

 


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk