Rundt om: Psoasmusklen

 
Af Dorthe Krogsggard og Peter Lund Frandsen - April 2003

Psoasmusklen kan være skyld i mange problemer: Lændesmerte, slidtage af disks i lænden, hofteproblemer, menstruationssmerter, uforklarlige smerter i underlivet, infertilitet, nyreproblemer, m.fl.
Det er meget vigtigt at medtage behandling af psoasmusklen ved disse problemer, hvis det er indikeret. At kunne teste og behandle psoasmusklen er derfor et nødvendigt instrument for enhver zoneterapeut.

Psoasmusklen
M. Psoas Major er hoftens vigtigste bøjemuskel. Det er en stor aflang muskel der ligger dybt i bughulen. Den udspringer fra siden af rygsøjlen ud for T12 - L5 og løber gennem bækkenet og lysken for at hæfte på medialsiden af lårbenet (trochanter minor) sammen med m. iliacus.


 
Musculus psoas major

Psoas-testen
Sådan tester du om m. psoas major er for stram (se illustrationen):
1) Klienten sidder yderst på fodenden af briksen.
2) Bed klienten holde om begge knæ og trække dem op mod brystet, mens du giver en støttende hånd.
3) Hjælp klienten med at lægge sig tilbage på ryggen, stadig holdende knæene mod brystet.
4A) Klienten strækker et ben ad gangen og lader det hænge ud over briksekanten, det andet ben presses stadig mod brystet.
Hvis psoas-musklen er for stram kan benet i samme side ikke nå helt ned til underlaget.
4B) Ved normale forhold kan benet nå ned og hvile mod briksen.
5) Testen gentages med det modsatte ben.
For god ordens skyld skal det nævnens at denne biomekaniske test kan udvides til en generel undersøgelse af hoftens bøjemuskler (Thomas' test).


 
test af højre psoasmuskel

Hvordan behandles en spændt psoasmuskel
Hvis psoas-testen er positiv instrueres patienten i en daglig udspændingsøvelse for musklen (se illustration) og der behandles med zoneterapi.
Behandlingsforslag: Først behandles psoasmusklens udspring på rygsøjlen, T12 til L5, dernæst nervereflekspunktet for psoasmusklen på foden og tilsidst behandles grundigt med klassisk zoneterapi på reflekszonen for psoasmusklen på foden og de organområder, der via det sympatiske nervesystem har en sammenhæng med psoasmusklen.
Efter behandlingen kan man teste psoasmusklen igen. Hvis behandlingen har været effektiv, vil man med det samme kunne se en forbedring - benet kan komme længere ned. Det giver et vigtigt fingerpeg om at man er på rette vej, og er motiverende for både klient og behandler.


 
Udspænding af psoasmusklen

Smerter i underlivet skyldes en spændt psoasmuskel
- eller måske cyster på æggestokkene, eller måske endometriose eller måske helt andre forhold. Men ofte er en spændt psoasmuskel årsagen. Det er derfor en genvej først at teste psoasmusklen. Måske findes hele problemet her. Behandling af hormonsystemet, livmoder, æggestokke, tyktarmen og nedre lymfe, som mange zoneterapeuter ville gøre ved smeter i underlivsområdet, fjerner ikke problemet. Det ville måske endda i nogle tilfælde være overflødigt. Ofte er en grundig behandling af psoasmusklen, som nævnt ovenfor, en nødvendig del af behandlingen for at opnå det bedste resultat.
Dette er blot et eksempel der illustrerer, at en grundig og alsidig viden om kroppen og dens funktion kan give en mere målrettet og effektiv behandling.

Psoas kan gøre ondt i ryggen
Når psoasmusklen bliver for spændt trækkes lænden fremad og lændens krumning (lordose) forøges. For at modvirke denne tendens spændes rygstrækkerne bag på ryggen. Vi har nu en situtation, hvor musklerne på begge sider af ryggen spænder op, lidt i stil med bardunerne på hver sin side af en teltstang. Herved bliver lændehvirvlerne trykket sammen og man kan få smerter fra muskler eller facetled og på længere sigt kan der komme problemer med bruskskiverne (disk-degeneration, protrusion og prolabs).
Den praktiske konklusion er derfor at det altid er en god ide at teste og evt. behandle psoasmusklen når der er lændesmerter.

Flere indfaldsvinkler - giver målrettet behandling
Hele kroppen arbejder sammen. Det ved vi som alternative behandlere allerede. Men hvordan?
Psoasmusklen og nyrerne har en relation, det har vi lært i teorien om meridianer. Kigger vi på de anatomiske sammenhænge er de åbenlyse, fordi nyrerne er placeret umiddelbart foran (ventralt for) m. psoas major og glider op og ned ad musklen i takt med åndedrættet.
Neuroanatomisk er der også en præcis forbindelse, idet nyrernes innervation via det sympatiske nervesystem udspringer fra T12-L2, samme segmenter som innerverer musklen og ydermere forlader rygmarven i nær relation til psoasmusklen.
Det ændrer ikke nødvendigvis behandlingen om sammenhængen forklares på den ene eller anden måde, men det er en stor fordel at kende så mange indfaldsvinkler til vurdering af problemet som muligt.

Effektivisering - også indenfor zoneterapien
Der stilles større og større krav til al form for behandling - også til zoneterapeutisk behandling. Nye generationer af zoneterapeuter kræver mere og mere viden, selvom danske zoneterapeuters grunduddannelse ligger på et højt niveua sammenlignet med standarden mange steder i udlandet.
Jo mere detaljeret viden, man som behandler har om kroppens opbygning og funktion og jo flere teorier - både alternative og konventionelle - man kender om sygdommes opståen og forsvinden, desto bedre er man i stand til at vurdere sine klienters tilstand og tilrettelægge en målrettet zoneterapeutisk behandling.
Vi har taget denne udfordring op og tilrettelagt en række kurser baseret på erfaringen fra mange års praktisk klinisk arbejde og en grundig medicinsk viden. Kurserne imødekommer behovet for en mere tilbundsgående viden om forskellige helbredsproblemers årsager, dynamik, forløb og sammenhænge med andre problemer på kryds og tværs i kroppen.
Hvert kursus tager udgangspunkt i et bestemt helbredsproblem eller kropsområde og belyser det fra mange forskellige synsvinkler, både anatomisk, fysiologisk, lægefagligt, alternativt og filosofisk. Vi inddrager praktiske testmetoder og behandling med anvendelse af zoner og punkter fra mange forskellige zoneterapimetoder og systemer.
Behandling af rygproblemer og psoasmusklen indgår i kurset rundt om: Ryggen


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk