Nerverefleksologi - en genvej

 

Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Juli 2002

Nu er der i Danmark introduceret en ny zoneterapimetode der via behandling af nervesystemet på foden, sender direkte og umiddelbart mærkbare signaler til alle kroppens dele. Et spændende supplement til den klassiske zoneterapi der åbner en genvej i behandlingen. Meget tyder på at nerve-refleksologi er en metode der vil få større udbredelse blandt danske zoneterapeuter.

Den belgiske fysio- og zoneterapeut, Nico Pauly underviste for første gang i Danmark i februar 2002. Metoden er en så overbevisende tilføjelse til zoneterapien, at der til oktober arrangeres nye kurser. Nerve-refleksologi er en meget anderledes metode at arbejde med. Den adskiller sig fra den klassiske zoneterapi ved at være meget præcis i lokaliseringen af punkterne. Det er en kort behandling med stationære tryk. Den betinger et tæt samarbejde med klienten under behandlingen og adskiller sig yderligere ved at give umiddelbart indsættende virkninger i kroppen. Nervereflekspunkterne er alle lokaliseret på fodens skelet, hvor de behandles med et specielt udviklet statisk tryk, som på få sekunder kan rebalancere en forstyrret nerveimpuls.

I denne artikel kigger vi nærmere på nervereflekspunkterne for rygmarvsnerverne. Nerve-refleksologien omfatter et stort antal punkter svarende til alle større nerver og nerveplekser i kroppen, men punkterne for rygmarvsnerverne (spinalnerverne) er de mest grundlæggende og bruges som udgangspunktet for alle behandlinger.

Lokalisering af spinalnervernes reflekspunkter
I klassisk zoneterapi forløber zonen for hvirvelsøjlen som bekendt på den mediale fodrand. Mere præcist kan man opdele området så rygsøjlens forskellige afsnit svarer til hver sin knogle:

  • halshvirvlerne svarer til storetåens grundstykke
  • thorax-delen findes på første mellemfodsknogle
  • lændehvirvlerne ligger på første kileben og bådbenet
  • sakraldelen svarer til rulle- og hælben.

Går vi endnu mere i detaljer kan hvert af disse områder opdeles svarende til antallet af rygmarvsnerver som udspringer i det pågældende afsnit: 8 cervikale, 12 thorakale, 5 lumbale og 5 sakrale rygmarvsnerver. Den nøjagtige placering fremgår af figur 1.
 


 Figur 1: spinalnervernes reflekspunkter

 
To tryk på samme punkt
Disse nervereflekspunkter svarer altså til udspringet af spinalnerverne. Umiddelbart efter disse nerver træder ud af rygmarven deler de sig i en forreste og bagerste rod (ramus ventralis og ramus dorsalis).
Den forreste rod udgør nerveforsyningen til kroppens forside og danner nerveplekserne som siden bliver til de store perifere nerver der forsyner arme og ben.
Den bagerste rod er mindre og innerverer kroppens bagside.
Ved behandling af punkterne skelner man mellem spinalnervernes forreste og bagerste rødder ved at bruge to forskellige trykretninger på samme punkt:

  1. Et tryk vinkelret på knoglen (medialt mod lateralt) rammer den bagerste rod.
  2. Ændres vinklen til 45 grader skråt nedefra og op (medialt mod lateralt og plantart mod dorsalt) får man fat i den forreste rod (se diagrammet figur 2).

Til trods for den lille forskel vil man hurtigt forbløffes over hvor forskelligt trykkene på samme punkt opfattes alt efter hvilken retning der vælges!


Figur 2: Diagrammet viser trykretningerne på et tværsnit af knoglen

Håndstilling
For at få den bedste kontakt med punktet og for at skåne hænderne mest muligt, anvendes et håndgreb hvor man trykker med tommelfingerens yderstykke bøjet i 90 graders fleksion. Se figur 3. Der trykkes fast og præcist mod punktet uden at rotere eller massere. Styrken af trykket skal være så tilpas hårdt at man netop får fornemmelsen af knogle mod knogle (behandlerens mod patientens). Se figur 4.
 


Figur 3

Figur 4
  
15 sekunders tryk
En af de store fordele ved nerverefleksologien er at patienten medvirker direkte i behandlingen. For at bestemme hvorlænge der skal trykkes på hvert enkelt punkt bruger man nemlig patientens smerteoplevelse. Det er uden betydning om punktet er meget eller kun lidt ømt, ligesom smertens karakter er underordnet. Det afgørende er hvorlænge smerten varer ved
Man starter trykket og spørger samtidig om det gør ondt. En bekvem metode er at bede patienten løfte en hånd hvis det gør ondt og holde den løftet indtil smerten klinger af. Hvis smerten varer mere end 6-8 sekunder er det tegn på en belastning. Er smerten ikke ophørt efter 15 sekunder lettes trykket og man fortsætter med næste nervepunkt. På denne måde arbejder man sig igennem alle relevante punkter i tæt dialog med patienten, som automatisk koncentrerer sig 100 procent om behandlingen. Nerverefleksologi er således en hurtig metode idet man teoretisk set højst trykker i 15 sekunder på hvert punkt. I praksis er det dog langt fra alle punkter der er belastede og med nogen øvelse kan man spore sig ind på de vigtige områder og nøjes med at behandle disse.

Nerve-refleksologi ved nakke og rygsmerter Nerve-refleksologien er fascinerende at arbejde med fordi den giver så umiddelbar respons. Det stiller på den anden side også større krav til at kunne arbejde præcist med metoden. Man skal kunne danne sig et overblik over hvilke, ofte ganske få nervereflekspunkter, der skal behandles i hver enkelt tilfælde. For at få dette overblik er det nødvendigt med en god indføring i hvilke nervereflekspunkter der påvirker hvilke muskler og organer. Dette er inkluderet i Nico Paulys seminarer, men man kan sagtens begynde at afprøve metoden alene ud fra spinalnervernes punkter. Behandling af nakke-ryg smerter er et oplagt sted at starte. Ved nakkesmerter behandles således alle cervikal-nerverne og de øverste thorakal-nerver. Tilsvarende ved lændesmerter kan man forsøge sig med de nederste thorakal-nerver, alle lumbale- og de første to sakralnerver. Hvis disse punkter bruges som indledning til den almindelige behandling vil der ofte være spontan smertelindring og øget bevægelighed, og det vil være lettere at trænge igennem med den klassiske behandling, som derfor kan gøres kortere. Ved denne kombination af almindelig zoneterapi og nerve-refleksologi behandles de overbelastede muskler fra to fronter: Først nedsættes den nervemæssige overstimulation ved hjælp af nerve-reflekspunkter, siden udrenses musklen og dens ernæringstilstand forbedres ved hjælp af klassisk zoneterapi.


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk