Nyt land på zonekortet II

 

Af Peter Lund Frandsen

I dette interview med den belgiske fysio- og zoneterapeut Nico Pauly, som besøger Danmark i februar 2002, fortæller han om behandlingen af muskel- og smerteproblemer i skulder og arm via nervereflekspunkter på fødderne
 
Behandling af føddernes nerve-reflekspunkter er den vigtigste del i den tyske kiropraktor og heilpraktiker, Walter Fronebergs metode Manuel Neuroterapi. Ved muskulære problemer er det særdeles effektivt at behandle den nervemæssige innervation af musklen. Det giver en meget hurtigt indsættende og overbevisende effekt.

Hvordan behandles en overspændt muskel 
"I forbindelse med zoneterapi kan belastede muskler generelt opfattes på to måder: Man kan betragte musklen som et organ med forstyrret ernæringstilstand, og i såfald behandle zoneterapeutisk med den klassiske metode (krabbeteknik). Eller man kan se musklen som en mekanisme der reagerer på innervationens impulser, og så behandle via nerve-reflekspunkter."
"I praksis bruger jeg begge metoder" - siger Nico Pauly. "En muskel som er overstimuleret af nerveimpulser bliver stiv og overspændt, og som konsekvens heraf forstyrres dens ernæring. Eller omvendt, musklen forstyrres af nedsat næringstilførsel og ophobning af affaldsstoffer. Musklen vil da via sine sensorer rapportere om den forgiftede tilstand og som resultat får vi en nervemæssig overstimulation."
"Den bedste måde at behandle en overspændt muskel er: Først begrænses overstimulationen fra nerven ved hjælp af nerve-reflekspunkter. Siden udrenses musklen for toksiner (mælkesyre acidose) ved hjælp af klassisk fodzoneterapi"

Forbindelsen fra nerven til musklen
Nico Pauly forklarer: "Som eksempel på metoden kan vi kigge nærmere på nerveforsyningen af skulder og arm. Som bekendt stammer skulderens og overekstremitetens nerveforsyning fra plexus brachialis. Spinalnerverne fra C5 til T1 mødes i plexus brachialis, hvor de udveksler nervetråde og danner armens store nerver: N. axillaris, N. musculocutaneus, N. medianus, N. ulnaris og N. radialis." Desuden afgiver plexus brachialis en række mindre nerver, som forsyner muskulaturen i skulderregionen.
"For at forstå reflekspunkternes placering på fødderne, er det en stor fordel at kende beliggenheden af plexus brahialis på halsen" - siger Nico Pauly. Plexus brachialis findes dybt på den nederste del af halsen og strækker sig herfra - med et stejlt skråt forløb - ned i axillen. Det kan mærkes som et bundt spændte strenge i den laterale halsregion i vinklen mellem clavicula og bagkanten af m. sternocleidomastoideus. (se figur 1).


Figur 1 Plexus brachialis

Nico Pauly: "Jeg har markeret reflekspunkterne for plexus brachialis på fodskelettet, hvor de er beliggende ud for den proximale del af hovederne på metatarsal I - IV (figur 2). For at ramme punkterne er det afgørende at behandlingsimpulsen lægges præcist i den rigtige retning. Den er angivet i diagrammet (figur 3).
 

   
Figur 2  Plexus brachialis punkter Figur 3  Diagrammet viser trykretningen på et tværsnit af en metatarsalknogle


Behandling af smerter i armen
Nico Pauly fortsætter: "Lad os som eksempel kigge på armens strækkemuskel m. triceps brachii. Den kan hyppigt være overbelastet hos f.eks golfspillere, skisportsudøvere og mange andre. Hvis tilstanden varer ved, kan der være tale om at nerveforsyningen er påvirket f.eks. på grund af problemer i de nedre nakkehvirvler, spændinger på halsen (plexus brachialis) eller længere nede i nervens forløb (triceps-musklen innerveres af n. radialis). Behandlingen foregår i følgende trin:

1. Eventuelle bevægeindskrænkninger i nakken lindres via nerve-reflekspunkter for de nedre nakkehvirvler og omgivende muskulatur
  
2. Behandling af nerve-reflekspunktet for nervus radialis i plexus brachialis (figur 4)
 
3. Behandling af nerve-reflekspunktet for nervus radialis hvor den trænger ind i m. triceps brachii (figur 5) 
 
4. Klassisk zoneterapi for at fjerne acidosen
 

   
Figur 4  Behandling af plexus brachialis Figur 5  Behandling af n. radialis
 
Hurtig effekt af behandlingen
En af de helt store fordele ved denne behandlingsmetode er den særdeles hurtigt intrædende og overbevisende effekt. Det er virkelig noget der værdsættes af patienterne.
"Men selvfølgelig vokser træerne ikke ind i himmelen. Hvis virkningen skal holde sig i længere tid er det nødvendigt med en række opfølgningsbehandlinger, men dem er patienterne også mere end villige til at komme til, når de allerede fra starten har mærket hvad der kan udrettes" - slutter Nico Pauly.


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk