Tag nakken på benene - 2. del

 

Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen - Oktober 2001

Ifølge den svenske forsker og underviser Karl-Axel Lind er kroppen sammensat af en hel række af zonesystemer, som hver især afspejler hele kroppen. Om vigtigheden af at kende flere systemer på kroppen siger han: "Forskellige systemer fortæller om kroppen på forskellig måde". Karl-Axel Lind kalder sin metode helkropszoneterapi - en metode der i Finland er mere udbredt end fodzoneterapien.

Hvem er Karl-Axel Lind?
 

  Karl-Axel Lind er født i Nordsverige i 1946 og uddannet elektroingeniør i 1972. Han har altid været interesseret i alternativ behandling og blev bekendt med zoneterapien i 1975, hvor hans daværende lærer opfordrede ham til at søge mere viden om metoden. Siden da har han studeret og eksperimenteret sig frem.
For Karl-Axel Lind var der alt for mange uklarheder i teorierne i de bøger om zoneterapi som eksisterede i 70'erne. Han syntes ikke, han kunne bruge modellerne til noget og ville vide mere om hvordan zoneterapi i virkeligheden fungerer.


Under sin udforskning følte han, at reflekssytemet på fødderne ikke var helt tilstrækkligt, og at der var for mange ulogiske fænomener der krævede en forklaring. Samtidigt opdagede han tegn på refleksvirkninger udløst fra andre kropsdele f.eks fra benene, låret, ansigtet, øret, ryggen, osv. Og drevet af sin store nysgerrighed forsøgte han at finde et mønster i fænomenerne. Som elektroingeniør udviklede han endda forskellige apparater til objektivt at måle forandringer som optræder på huden ved forskellige tilstande og sygdomsprocesser. Karl-Axel Lind supplerede sine eksperimenter med studier af gamle teorier om helbred og sygdom og fandt en måde at sammenkoble zoneterapien med elementlære, polaritetslære, o.a.

Resultatet af alle hans anstrengelser er blevet en omfattende helhedsorienteret behandlingsmetode, som gør brug af en række forskellige reflekssystemer, og samtidigt omfatter menneskets fysiske, psykiske og åndelige elementer. Det er interessant at bemærke, at Karl-Axel Lind ikke har baseret sin metode på østerlandske filosofier. Den bygger hovedsageligt på vestlige kulturkilder. Han har bla. studeret Phytagoras og Platon og inddraget mange gamle tanker, som stadig er gyldige. Bl.a. ideer om elementerne og principper om at afbalancere og understøtte helbredet.

I 1986 startede Karl-Axel Lind sin egen skole KAIRON: Karl-Axel's Institut for Refleksologi og Naturmedicin. Idag underviser han i Sverige, Norge og Finland, hvor han anses for at være den mest markante forsker, pionér og underviser indenfor faget - og betragtes her som frontfiguren for zoneterapien i Norden.

Zoneterapi har sin oprindelse fra læger
Karl-Axel Lind påpeger vigtigheden af at huske zoneterapiens opfinder øre-næse-halslægen William H. Fitzgerald, som var den første der beskrev det faktum at et tryk på et punkt et vilkårligt sted på kroppen kunne have en bedøvende effekt på patienterne i hans praksis.
Nogle gange virkede disse tryk, nogle gange ikke. Det fik ham til at udforske og systematisere denne sammenhæng, som siden førte til zonesystemet på hele kroppen.
I 1917 udgav han sin første bog, Zone Therapy. Karl-Axel Lind siger om Fitzgerald og hans zonesystem: "det blev 'news of the town'. Senere er det blevet 'news of the world'". Karl-Axel Lind mener at alle zoneterapeuter burde have Fitzgeralds bog i bogreolen og læse den af og til. (Zone Therapy by W.H. Fitzgerald M.D. and Edwin F. Bowers M.D. Columbus Ohio, H.W. Long Publisher, 1917. Bogen er genoptrykt i 1973 af forlaget Health Research og man kan være heldig at finde den antikvarisk eller bestille den til lån via www.bibliotek.dk).

Finske behandlingstips
I det følgende beskriver vi en række tips fra Anna-Kaarina Lind, som er lige til at gå til og afprøve i egen praksis. De tre første tips udnytter Karl-Axel Linds såkaldte System 2 eller benets reflexsystem. Det er et utrolig effektivt zonesystem, som er nemt at udnytte for danske zoneterapeuter, der jo i forvejen har klientens fødder og ben indenfor bekvem rækkevidde. I benets reflexsystem finder vi en afspejling af kroppen vendt op og ned således at hovedet spejles i fødderne og kroppen op ad underbenet.

Behandling af mellemørebetændelse
At øret er repræsenteret på den udvendige malleol er ganske nyt for os. Faktisk er det jo helt ideelt, at de små organer også kan findes på et større område på kroppen. Det giver mulighed for en meget præcis behandling.

I Finland anses disse zoner for at være betydeligt mere effektive end tilsvarende punkter under foden. Fordelen er at det meget større område der behandles på gør behandlingen mere præcis.

Øjenpunkter ovenpå og under foden
Ekstra punkter til behandling af øjenproblemer er lokaliserede ovenpå og under foden. Problemer i det ydre øje behandles ovenpå foden, på metatarsalknoglen ved roden af 2.og 3. tå. Det indre øje behandles tilsvarende sted men under foden.

 

Zonen for det ydre øre findes ud for den laterale malleol og øregang, mellem- og indre øre ligger i fordybningen under og foran malleolen.

  

 Behandlingsretningen er fra indre mod ydre øre og som behandlingsteknik anvendes gnidende bevægelser som frembringer varme og rødme i vævet. Ofte finder man et hævet område omkring malleolen efter gentagne mellemørebetændelser.
 Udover denne behandling anveder Anna-Kaarina Lind de klassiske ørezoner på fødderne kombineret med kostsanering (mælkeprodukter og sukker).

Ekstremitetszoner på underbenene 
 

   I forrige artikel (Tag nakken på benene 1. del) viste vi hvordan rygsøjlen er placeret på underbenets indvendige side, med nakkehvirvlerne nederst.
På underbenets udvendige side, på fibula, findes zonerne for ekstremiteterne, startende med skulderleddet nederst, overarmen og albueleddet, dernæst underarm og hånd.
Højere op mod knæet, findes punkter for fod, underben, knæ, lår - og øverst, lige under knæet findes punktet for hofteleddet.
I muskulaturen langs fibula, findes de korresponderende muskelzoner.

 


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk