Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen


Alle behandlere ved hvor mange mennesker der døjer med spændinger og smerter i nakken. Et problem der er steget kraftigt i takt med udbredelsen af smartphones og tablets, som en stor del af befolkningen har hovedet bøjet over i mange af deres vågne timer.


Ved denne holdning påvirkes nakken svarende til en vægt på 30 kg. 

En sådan uhensigtsmæssig holdning må nødvendigvis skabe problemer ikke bare i nakken, men også foran rygsøjlen, hvor strukturerne er konstant forkortede. Den foroverbøjede stilling vil påvirke alle de mekaniske muskel/fascie/knogle sammenhænge hele vejen ned igennem kroppen. 

Et stort netværk
Vi vil særligt fremhæve forbindelserne gennem det Thomas Myers kalder ”Den dybe frontlinie” (se referencer nederst). Myers har gennem grundige dissektionsstudier dokumenteret hvordan hele bevægeapparatet udgør et stort sammenhængene netværk.

Den dybe frontline knytter nakke og hals sammen med fødderne gennem disse strukturer:
  • underkæbe – tungeben – brystben samt muskler og fascier imellem dem
  • scalenermusklerne
  • fascier i thorax, inkl. perikardiet
  • diafragma
  • psoasmusklen
  • alle koblingerne ovenfor understøttes af ligamentet foran rygsøjlen (lig. longitudinale anterior)
  • bækkenbunden
  • lårets adduktorer og fascier
  • m. tibialis posterior og fascier i underbenet
  • fodrodsknogler og fascier i fodsålerne


Den dybe frontlinie © Thomas Myers

Særligt interessant er det, at denne funktionelle linie også sammenkæder de ”tre diafragmaer”, som er bækkenbunden, mellemgulvet og halsroden. Disse strukturer fremhæves som særligt vigtige i mange forskellige behandlingstraditioner. 

Start nedefra 
I osteoptiske fagkredse er det udbredt at behandlingen af et problem i nakkeregionen starter et helt andet sted nemlig med de tre diafragmaer. Man vil typisk starte med at arbejde med bækkenbunden fulgt af mellemgulvet og så halsroden inden man rører ved nakken. 
Dette princip har vi ladet os inspirere af og overført til zoneterapien. Så næste gang du behandler en klient med spændinger i nakken, så prøv at arbejde med zoner for hele den dybe frontlinie. 
Start nedefra og få løsnet alle områderne inden du arbejder med nakkezonerne. 

Flere nakkezoner 
Når du så når frem til selve nakken vil vi anbefale at bruge flere forskellige nakkezoner.

1. Det velkendte nakkeområde på storetæerne. Her kan man ifølge Hane Marquardt med fordel arbejde hele vejen rundt for at få alle strukturer inkl. forsiden med.


Hoved og hals reflekteret i storetæerne © Hanne Marquardt 

2. Man kan vælge at se hoved og nakke afbildet som mikrosystem i tæerne som Eunice Ingham oprindeligt beskrev det, med de centrale områder på storetåen og øvrige områder fordelt ud over de øvrige tæer. Man kan også se hver enkelt tå som et mikrosystem over heler hoved og hals. 
Så prøv også at arbejde med nakkezoner på alle ti tæer. Hovedzoner i alle tæer 

3. Endelig bruger vi nakkezonen på underbenet efter Karl-Axel Lind. 
I dette system er afspejles hele kroppen i hoved + underben. Rygsøjlens zone findes langs den mediale kant af tibia, således at den mediale malleol svarer til Atlas (C1) og nakken strækker sig 4 fingersbredder op ad underbenet. 
Prøv igen at arbejde hele vejen rundt om området for at få zoner for forsiden af nakken og halsen med.


Nakken på underbenet iflg Karl-Axel Lind © Touchpoint og Medika Nova, Finland 

Rundt om: Nakken 
Mange flere detaljer om sammenhænge og behandling af nakkeproblemer præsenterer vi på kurset "Rundt om: Nakken".

Referencer
Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen: Rundt om: Nakken, Kompendium, Touchpoint 2017
Hanne Marquardt: Praktisches Lehrbuch der Reflexzonentherapie am Fuß, Haug verlag, 2012 
Thomas Myers: Anatomy Trains – Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists 2. ed, Churchill Livingstone, 2009


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk