Er plexus brachialis i klemme?
Nerveafklemning i de tre thorakale porte – et hyppigt problem for skuldre og arme

Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen

Under passagen fra halsen til skulder og arm løber nerver og kar gennem de tre såkaldte thorakale porte. Ved forsnævringer kan der her opstå en trykpåvirkning på dele af plexus brachialis og a. subclavia med blandede symptomer såsom skulder- og armssmerter samt neurologiske og vaskulære symptomer, som tilsammen kaldes ”Thoracic outlet syndrome”.

Der er tre steder i plexus bracialis’ forløb, hvor der er begrænset plads og nerverne nemt kan komme i klemme:

1. Scalenerporten
 - er en spalte mellem den forreste og den midterste af de tre scalenermuskler. Hvis man palperer området lige over kravebenet ind mod halsen, er det nemt at mærke plexus brachialis, hvor det kommer gennem porten. Det føles som en række lodrette strenge. Trykker man på dem føles en tydelig ”nervesmerte” som stråler ud mod skulderen. Scalenerporten forsnævres ved stramme scalenermsukler pga. f.eks nakkeproblemer, uhensigtsmæssig holdning eller vejrtrækningsproblemer.

2. Costo-claviculærporten
-er området hvor nerverne passerer mellem nøglebenet og det øverste ribben. Har man en forkert holdning, løfter tunge ting eller arbejder meget med armene foran kroppen, bliver der mindre plads på dette sted, og nerverne kan komme i klemme.

3. Pectoralis minor-porten
Pectoralis minor musklen udspringer fra ”ravnenæbet” processus coracoideus på skulderbladet og løber som en vifte ned og frem for at hæfte på 3., 4. og 5. ribben. Kar og nerver passerer under senen og tilhæftningen på proc. coracoideus og kan afklemmes her, hvis pladsen er trang. Typisk pga. en holdning med fremskudte skuldre og/eller gentagne bevægelser af armene foran kroppen, f.eks ved computerarbejde.
Plexus brachialis og de tre thorakale porte

Symptomer
Symptomerne kan opstå i hele forsyningsområdet for de nerver og kar der bliver klemt, dvs. skuldre, arme og hænder. Det er typisk smerter, føleforstyrelser, svaghed og motorikproblemer samt meget vigtigt: Langsommere heling af skader og overbelastning.

Behandling
På Touchpoints kursus ”Rundt om: Skulderen” arbejder vi bl.a. med tests der kan afsløre om der er afklemning i de tre porte. Hvis plexus brachialis er i klemme, er det selvfølgelig vigtigt at finde ud af hvorfor, og hjælpe klienten med at finde en mindre belastende kropsholdning. For at dæmpe akutte smerter kan man med zoneterapi arbejde med zonerne for de tre porte som vist på illustrationen. Det er små præcise punkter på fodryggen, som med fordel kan behandles med pege- eller langfinger.
Dorsale zoner for skulderåget inkl. de tre thorakale porteDorsal teknik med pegefingeren. Her: Pectoralis minor-porten


Vil du vide mere?
Vi tilbyder kurset Rundt om: Skulderen
Læs også artiklerne "En over nakken..." , "Når nakkens mørbrad driller" og "Rundt om: Skulderskader"


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk