Artikler

De følgende artikler har alle været publiceret i danske og/eller udenlandske fagtidsskrifter.
Vælg en kategori nedenfor for at afgrænse artikeloversigten.


Forelæsning om zoneterapi for medicinstuderende

Powerpoints fra foredrag for MIKAM

Kategori: Foredrag

April 2010


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk