Nerverefleksologi - Uddannelsen indhold

4 måneder, 9 dage, 3 blokke, 69 lektioner, 2 undervisere


Opbygning og varighed

Uddannelsen er opbygget i tre trin. Hvert trin har fokus på forskellige kropsområder.
De tre trin er fordelt i tre blokke over fire måneder: 9 kursusdage (3+3+3) med i alt 69 lektioner.


Nerverefleksologi Trin I

Introduktion, teknikker.
Behandling af Lænd, bækken, ben og autonome nervesystem.
3 dage (2 dage á 8 og 1 dag á 7 lektioner)
Nerverefleksologi Trin II

Behandling af nedre nakke, skulder, thorax, arm.
Smertediagram
3 dage (2 dage á 8 og 1 dag á 7 lektioner)Nerverefleksologi Trin III

Forståelse af kronisk smerte.
Behandling af øvre nakke, hjernenerver, sanseorganer, hjernen og hovedpiner.
Afsluttende test.
3 dage (2 dage á 8 og 1 dag á 7 lektioner)


Afsluttende test
Hvis du ønsker det, kan du deltage i en afsluttende test.

Den teoretiske del af testen foregår som gruppearbejde med udgangspunkt i en case. Den praktiske del af testen foregår individuelt.

Eventuel reeksamen aftales individuelt og koster et gebyr på 500 kr.

Når testen er bestået, kan du kalde dig Nerverefleksolog. 


Undervisningsform 

På hele uddannelsen er der to undervisere, hvilket gør at oplæring i teknikken bliver intensiv og individuel.

I den teoretiske del får du en grundig forståelse af nervesystemet og af organ - muskel - skelet sammenhænge. 

Den praktiske måde at arbejde på er meget anderledes end andre manuelle behandlingsformer, og derfor er øvelse af teknikker og arbejde på hinanden en vigtig del af uddannelsen, således at du opnår sikkerhed i metoden.

Kort intro til NR


Mål med uddannelsen


For hvert nyt punkt du lærer, tegnes det ind på din egen model af fodskelettet til brug i din klinik.

Kursusmateriale

Uddannelsen til nerverefleksolog inkluderer et grundigt kursusmateriale.
Materialet bygger på MNT-NR's kursus-kompendier, men er oversat til dansk af Touchpoint.

Eksempel på udformning af manualen over nervereflekspunkter

På hver kursusdel får du også en lamineret A4-planche med oversigt over de indlærte punkter og behandlingsforslag. 

Planche fra uddannelsens Trin IHvad får du ud af en efteruddannelse i nerverefleksologi?
Nerverefleksologi supplerer og styrker din primære behandlingsmetode.
Metoden er især effektivt til smertelindring og dine klienter vil værdsætte den hurtige, umiddelbare virkning, nerverefleksologien giver,
- og du får et hurtigt diagnoseværktøj.

Hvad får man mere ud af det?
Uddannelsen som nerverefleksolog giver dig også:

* Fortsat medlemsskab betinger at du tager mindst to upgrade-kurser à to dage hvert femte år.

Hvad siger de tidligere deltagere?

Zoneterapeut og nerverefleksolog Dorte Vilhelmsen


”Jeg fik pludselig flere nye klienter end normalt. De kom og sagde, at de havde hørt, at jeg havde lært noget nyt, der virkede godt, så det ville de gerne prøve.”

”90% af de klienter, der kommer med muskelproblemer, går fra klinikken med færre smerter. Nogle gange helt uden smerter.

Fysioterapeut Margrethe Hauge


“Jeg ved at mange af mine medkursister er lige så begejstrede for teknikken som jeg er og jeg vil virkelig opfordre mine kolleger overalt i landet til at tage på kursus, næste gang det er muligt."

Læs også Margrethe Hauge's artikel Nerverefleksologi - en teknik, der gør en forskel >

Healingsmassør Irene Lundbjerg Larsen


“Som healingsmassør var det et utrolig interessant og meget udfordrende forløb at uddanne sig til nerverefleksolog.
Mange nye (latinske) ord, nye begreber og et meget mere detaljeret arbejde og kendskab til foden end tidligere.
Det hele med god støtte fra kompendiet og fra Touchpoint, som støttede godt op mellem kursus-gangene på opståede spørgsmål.
Jeg ser NR som et meget brugbart redskab i kombination med healingsmassagen og har allerede mange gode tilbagemeldinger."

Akupunktør og zoneterapeut Lene Nielsen


“Kurserne rykker. Touchpoints kurser er fagligt gode og formidlet i et tilpas tempo, deres kursusmateriale er flot gennemarbejdet og professionelt.”


Evaluering

9,5Læs mere om underviserne > 

Praktiske oplyninger om uddannelsen >Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk