Nerverefleksologi - Uddannelsen indhold

På denne side:

 1. Om uddannelsen
 2. Hvad får man ud af en efteruddannelse i nerverefleksologi?
 3. Hvad får man mere ud af det?
 4. Hvad siger tidligere deltagere?
 5. Evaluering

Touchpoint uddanner nerverefleksologer i Danmark og har eneret til at undervise i nerverefleksologi i Skandinavien.
Touchpoint har undervist i nerverefleksologi siden 2005.
Pr. medio 2017 er der uddannet ni hold, i alt omkring 120 nerverefleksologer.
Det 10. hold starter i november 2017 og er færdiguddannede i marts 2018.

1. Om uddannelsen
Uddannelsen som nerverefleksolog er en efteruddannelse for alle manuelle behandlere.

Uddannelsen giver 69 RAB-point.

Mål med uddannelsen
Målet med uddannelsen er, at du som færdiguddannet nerverefleksolog:


Opbygning og varighed
Uddannelsen er opbygget i tre trin. Hvert trin har fokus på forskellige kropsområder.
De tre trin er fordelt i tre blokke over fire måneder: 9 kursusdage (3+3+3) med i alt 69 lektioner.


Nerverefleksologi Trin I
Introduktion, behandlingsteknik,
behandling af nederste del af kroppen.
3 dage (2 dage á 8 og 1 dag á 7 lektioner)
Nerverefleksologi Trin II

Behandling af øverste del af kroppen og indre organplekser.
3 dage (2 dage á 8 og 1 dag á 7 lektioner)Nerverefleksologi Trin III

Forståelse af kronisk smerte og behandling af hovedet/hjernen. Afsluttende test.
3 dage (2 dage á 8 og 1 dag á 7 lektioner)


Afsluttende test
Hvis man ønsker det, kan man deltage i en afsluttende test. Den teoretiske del af testen foregår som gruppearbejde med udgangspunkt i en case. Den praktiske del af testen foregår individuelt.

Når testen er bestået, har man efterfølgende fuld afgang til de fordele, der er beskrevet nedenfor under ”Hvad får man mere ud af det?”

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teori, demonstration og praksis.

Deltagerne lærer at kæde teori og praksis sammen. Den praktiske måde at arbejde på er meget anderledes end andre manuelle behandlingsformer, og derfor er øvelse af praktiske teknikker og arbejde på hinanden en meget vigtig del af uddannelsen, således at deltagerne opnår sikkerhed i metoden.

På hele uddannelsen er der to undervisere, hvilket gør, at oplæring i teknikken bliver intensiv og praktisk.

Den praktiske brug af metoden indlæres gennem en række forskellige sygdomsbilleder og cases, der gennemgås teoretisk og praktisk, og der opstilles behandlingsplaner.

For hvert nyt punkt man lærer, tegnes det ind på kursistens egen model af fodskelettet.

Fodskelet med påtegning af nervereflekspunkter

Hvert trin afsluttes med en opsamling. Efter hvert trin udleveres også et forslag til behandlingsskema – et skema, man bagefter nemt kan have ved hånden ved briksen.

Hvert nyt trin starter med repetition af det forrige trin.

Kursusmateriale
Uddannelsen til nerverefleksolog inkluderer et grundigt kursusmateriale.
Materialet bygger på MNT-NR's kursus-kompendier, men er oversat til dansk af Touchpoint, som har gennemarbejdet og udvidet materialet med nye illustrationer og fotos.

Eksempel på udformning af manualen over nervereflekspunkter

På hver kursusdel får du også en lamineret A4-planche med oversigt over de indlærte punkter:

Planche fra uddannelsens Trin I

Forberedende kursusmateriale
Som forberedelse inden første kursusdag er det en god ide at læse denne introduktion til nervesystemet, som giver et nemt overblik over de basale strukturer: Download "Introduktion til nervesystemet" >

2. Hvad får man ud af en efteruddannelse i nerverefleksologi?
En efteruddannelse i nerverefleksologi støtter og styrker din primære behandlingsmetode. Med nerverefleksologi vil du kunne tilbyde dine klienter en bredere palette, og behandlingsformen kan både bruges til diagnosticering og behandling.

Nerverefleksologi er især effektiv til smertelindring, og dine klienter vil værdsætte at kunne mærke den hurtige, umiddelbare virkning, nerverefleksologien giver.

3. Hvad får man mere ud af det?
Uddannelsen som nerverefleksolog giver dig også:

* Fortsat medlemsskab betinger at du tager mindst to upgrade-kurser à to dage hvert femte år.

4. Hvad siger de tidligere deltagere?

Zoneterapeut og nerverefleksolog Dorte Vilhelmsen


”Jeg fik pludselig flere nye klienter end normalt. De kom og sagde, at de havde hørt, at jeg havde lært noget nyt, der virkede godt, så det ville de gerne prøve.”

”90% af de klienter, der kommer med muskelproblemer, går fra klinikken med færre smerter. Nogle gange helt uden smerter.

 • Zoneterapeut og nerverefleksolog Dorte Vilhelmsen


  ”Jeg fik pludselig flere nye klienter end normalt. De kom og sagde, at de havde hørt, at jeg havde lært noget nyt, der virkede godt, så det ville de gerne prøve.”

  ”90% af de klienter, der kommer med muskelproblemer, går fra klinikken med færre smerter. Nogle gange helt uden smerter.

Fysioterapeut Margrethe Hauge


“Jeg ved at mange af mine medkursister er lige så begejstrede for teknikken som jeg er og jeg vil virkelig opfordre mine kolleger overalt i landet til at tage på kursus, næste gang det er muligt."

Læs også Margrethe Hauge's artikel Nerverefleksologi - en teknik, der gør en forskel >

 • Fysioterapeut Margrethe Hauge


  “Jeg ved at mange af mine medkursister er lige så begejstrede for teknikken som jeg er og jeg vil virkelig opfordre mine kolleger overalt i landet til at tage på kursus, næste gang det er muligt."

  Læs også Margrethe Hauge's artikel Nerverefleksologi - en teknik, der gør en forskel >

Healingsmassør Irene Lundbjerg Larsen


“Som healingsmassør var det et utrolig interessant og meget udfordrende forløb at uddanne sig til nerverefleksolog.
Mange nye (latinske) ord, nye begreber og et meget mere detaljeret arbejde og kendskab til foden end tidligere.
Det hele med god støtte fra kompendiet og fra Touchpoint, som støttede godt op mellem kursus-gangene på opståede spørgsmål.
Jeg ser NR som et meget brugbart redskab i kombination med healingsmassagen og har allerede mange gode tilbagemeldinger."

 • Healingsmassør Irene Lundbjerg Larsen


  “Som healingsmassør var det et utrolig interessant og meget udfordrende forløb at uddanne sig til nerverefleksolog.
  Mange nye (latinske) ord, nye begreber og et meget mere detaljeret arbejde og kendskab til foden end tidligere.
  Det hele med god støtte fra kompendiet og fra Touchpoint, som støttede godt op mellem kursus-gangene på opståede spørgsmål.
  Jeg ser NR som et meget brugbart redskab i kombination med healingsmassagen og har allerede mange gode tilbagemeldinger."

Akupunktør og zoneterapeut Lene Nielsen


“Kurserne rykker. Touchpoints kurser er fagligt gode og formidlet i et tilpas tempo, deres kursusmateriale er flot gennemarbejdet og professionelt.”

 • Akupunktør og zoneterapeut Lene Nielsen


  “Kurserne rykker. Touchpoints kurser er fagligt gode og formidlet i et tilpas tempo, deres kursusmateriale er flot gennemarbejdet og professionelt.”


5. Evaluering

9,5Læs mere om underviserne > 

Praktiske oplyninger om uddannelsen >


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk