Er ryggen i vinkel?

 Af Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen, Touchpoint - Januar 2008

Smerter er den mest almindelige grund til at folk går til behandling hos praktiserende læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, akupunktører etc. Undersøgelser af zoneterapeuters klienter viser da også at smerter er den mest almindelige grund til at folk opsøger en zoneterapeut. Især smerter i bevægeapparatet er dominerende i undersøgelserne. Vi skal være gode til at behandle bevægeapparatet, og have en endnu bedre viden om smerters natur. Ondt i ryggen er en sand folkesygdom og koster mange sygedage hvert år.

Vi hænger i ryggen
Det allerførste der er værd at kigge på er klientens holdning. De fleste af os ”hænger i leddene”, hvor vi burde ”bære kroppen” med musklerne. Pensioneret fysiurgisk overlæge Flemming Vestberg har udviklet den enkle, men effektive metode han kalder Statikkorrektion. I al sin enkelhed går det ud på at gå, som vi gjorde da vi lærte at gå! Forstil dig et halvandet års barn gå rundt. De går mest på ydersiden af fødderne, med fødderne lige frem, let bøjede knæ og fine ranke. De ligner måske faktisk lidt små abeunger. Flemming Vestberg kalder det en refleksposition.
Alle leddene er let bøjede, så bærer og arbejder de bedst (og slides mindst muligt). Mavemusklen bruges som et ”korset” til støtte for rygsøjlen. Hele vægten flyttes fremad så lårmusklerne arbejder. Føddernes position er det mest specielle i denne metode. De skal være parallelle og vægten skal flyttes ud til udvendige fodrand. Den har den stærkeste konstruktion og er skabt til at bære os, hvorimod indvendige fodrand er ment som affjedring.

Fig 1. Statikkorrektion

Psoas-musklen kan gøre ondt i ryggen
Alle der har været på vores kurser ved at psoas musklen har en høj prioritet ved rygproblemer.
Når psoasmusklen bliver for spændt trækkes lænden fremad og lændens krumning (lordose) forøges. Herved bliver lændehvirvlerne trykket sammen og man kan få smerter fra muskler eller facetled og på længere sigt kan der komme problemer med bruskskiverne. Også hvor psoasmusklen hæfter i ryggen fra T12-L5 kan der opstå lokal irritation og smerter. Test for en evt. stram psoasmuskel er altid en god ide ved lændesmerter. Behandling af den - og meget vigtigt udspænding - kan ofte ændre på rygsmerterne.

Fodzone for m. iliopsoas: 1) m. psoas major 2) m. iliacus.

Orthobionomi
Orthobionomi er en videreudvikling af osteopatien og har indenfor de seneste 20 år vist sig at være en værdifuld støtteteknik til zoneterapien. Metoden er en del af zoneterapiuddannelsen på Hanne Marquardts skole i Tyskland. Begge metoder er gode alene, men kombinationen er mere end dobbelt så effektiv, udtaler den tyske læge og underviser i ortho-bionomi Klaus G. Weber. Vi har fået lov at inkludere et par af de mangfoldige teknikker i vores kurser. Her viser vi en teknik hvor orthobionomi- og zoneterapigreb anvendes på een gang.

Fig 3. kombinationsgreb

Klienten ligger på maven og man palperer og udspørger sig frem til det smertefulde sted i ryggen og finder samme smertefulde sted på fodens rygzone. Ud fra tilbagemeldinger fra klienten finder man de præcise steder og så holder man på begge punkter på en gang, eller man masserer rygzonen på foden stille og roligt. Patienten vil føle stimuleringen kraftigere når begge greb kombineres.

Specielt sårbare steder på ryggen
Bestemte steder på rygsøjlen er særligt udsatte for belastning, nemlig overgangene fra en lidt bevægelig del til en mere bevægelig del. Et par eksempler er overgangen mellem brystdelen og lænden T12-L1. Også overgangen fra lænden til sakraldelen L5-S1, er et sted der er udsat for problemer og diskusprolaps ses ofte her. Det samme kunne man tænke på i nakken, hvor C7-T1 og C1- C2 er interessante.
På kurset viser vi specielle orthobionomi teknikker på fødderne til at løsne disse steder, men også en grundig zoneterapibehandling på områderne er værd at forsøge sig med.

Orthobionomi for T12-L1 (leddet mellem 1. metatarsal og mediale kileben)

Bådbenet på gal kurs
En anden interessant tanke ifølge Klaus Weber er at bådbenet er den knogle i foden der oftest er ude af position. Som regel forskubbes den opad/fremad. Nogle kiropraktorer og osteopater kan manipulere knoglen på plads. At bådbenet er ude af position kan skyldes en skade, men meget ofte er det på grund af forkert belastning af foden. Vægten bør ikke være på bådbenet, men derimod på terningebenet lateralt i foden (jf. statikkorrektion). Som zoneterapien er det interessant at forfølge denne tanke, fordi bådbenet ifølge Hanne Marquardt repræsenterer det nedre lændeområde (L4 og L5), et sted hvor der ofte er problemer i ryggen.

Referencer
Statikkorrektion iflg. Flemming Vestberg: www.statikkorrektion.dk
Orthobionomi: Lehrbuch der Ortho-Bionomy, K.G. Weber & M. Wiese, Sonntag, 2001
Information om kurserne om ryggen og resten af bevægeapparatet findes her ->


Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk