Seminar 1 - Energilære


Den amerikanske fysiker Richard Feynman siger i sin berømte forelæsning fra 1960’erne:

”In physics today, we have no knowledge of what energy really IS!”
Har det mon ændret sig i dag?

På dette første seminar i serien skal vi se på energi med mange forskellige synsvinkler. Fra den klassiske fysiks energidefinition over det 20. århundredes kvantefysik til de nyeste grænseområder inden for fysisk og biofysisk forskning.

Du får:

Læs mere på www.ennytidsbiologi.dk
Touchpoint
Ryesgade 27 DK-2200 København N
Tel: (+45) 7023 7047
Mail: info@touchpoint.dk
www.touchpoint.dk